Idi na sadržaj

Učešće UG “Zašto ne” na TI BiH konferenciji: Panel o korištenju novih tehnologija

Darko

imagesAktivista UG “Zašto ne” Darko Brkan je govorio na konferenciji u organizaciji Transparency Internationala u saradnji sa Civil Rights Defenders u Sarajevu na panelu “Online aktivizam: budućnost je počela”, gdje je razgovarano o prednostima i manama online aktivizma i korištenje novih tehnologija uopšte. Na panelu su još bili i Srđan Keča, tvorac filma “The Real Social Network”, kao i Darko Soković, aktivista Dokukina iz Beograda.Na panelu je raspravljano o načinima kako koristiti nove tehnologije, strahovima da internet može dovesti do stvaranja privida aktivizma i smanjenja stvarnih efekata istog, te koje strategije i na koji način je potrebno pristupiti planiranju korištenja novih tehnologija kako bi se prevazišli uočeni rizici.

Osim ovoga, na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji raspravljano je o nezavisnosti civilnog društva u zemljama regiona, njihovom uspjehu u nadzoru nad radom vlasti, te o objektivnosti medija i problemima sa kojima se suočavaju zviždači koji prijavljuju korupciju

O samoj konferenciji: Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) i međunarodna organizacija Civil Rights Defenders održali su 22. i 23. novembra dvodnevnu regionalnu konferenciju pod nazivom „Uloga civilnog društva, građana i medija na Zapadnom Balkanu: Izazovi kao prilika“. Na konferenciji su okupljeni predstavnici civilnog društva i medija iz BiH, Hrvatske, Srbije, Albanije, Kosova, Crne Gore i Makedonije, koji su se istakli u borbi protiv korupcije i kršenja ljudskih prava.

Osnovni cilj konferencije bio je prije svega poređenje stanja civilnog društva i njihove efikasnosti u nadzoru nad radom vlasti i zaštiti prava građana u zemljama regiona, te preispitivanje uloge organizacija civilnog društva u okolnostima gdje njihova moć slabi. Naime, pri samom otvaranju konferencije u pozdravnim riječima Goran Miletić, regionalni direktor CRD za Zapadni Balkan, kao i Emir Đikić, predsjedavajući Odbora direktora TI BiH, dali su generalnu ocjenu da bez obzira na napore i pritisak civilnog društva na institucije vlasti, njihov efekat slabi. Kada je riječ o BiH, zaključak je da je civilno društvo bilo življe i jače prije 15 godina, nego danas.

Upravo zbog toga, fokus diskusije panelista, nije bio na kritici vlasti koja vrši pritisak na civilno društvo već upravo na odgovornosti nevladinog sektora i preprekama koje sam sebi postavlja u borbi za prava građana. Problemi sa kojima se civilno društvo suočava, ne dolaze samo od napada, pritisaka, nemogućnosti saradnje sa institucijama vlasti, već i u kompromisima koje organizacije prave, nedostatku objektivnosti i nezavosnosti organizacija, koje često služe kao produžena ruka vlasti.

Njihovo djelovanje ili nedjelovanje utiče na ugled cjelokupnog nevladinog sektora, kao i na povjerenje koje javnost ima u to da će NVO zaista zastupati njihove interese. Munir Podumljak, direktor Partnerstva za društveni razvoj, organizacije koja se u Hrvatskoj veoma aktivno bori protiv korupcije, dao je presjek nevladinih organizacija koje, kako bi ispunile projektne ciljeve, veoma često uspostavljaju partnerstva sa vlašću, upravo onom koja se navodi kao razlog korupcije, a da se u isto vrijeme ne uspostavljau koalicije sa građanima čije bi interese te organizacije trebalo da zastupaju.

Prvi dan konferencije bio je posvećen i analizi stanja slobode i nezavisnosti medija i njihove uloge zastupanju prava građana od strane civilnog društva, s obzirom na to da se bez slobodnih medija ne može očekivati uspješna borba protiv korupcije. Zakonski okvir koji ograničava novinare u radu, kao i vlasništvo nad medijima u velikoj mjeri su ugrozili nezavisnost i objektivnost medija. Veliki problem regiona predstavljaju promjene vlasništva nad medija koje su dovele do gašenja mnogih medija koji su predstavljali glavnu kritiku vlasti. S druge strane, vlasnici medija su veoma često povezani sa političkim strankama, što je dovelo do toga da se nakon promjene vlasnika mijenja kompletna uređivačka politika mnogih medija.

Tradicionalni mediji, kao što su televizija i štampa sve su više postali opterećeni vlasničkim, ali i političkim interesima, dok je najveća prilika za slobodu medija, kao i izvještavanje o problemima koji dotiču sve građane, prepoznata u novim medijima, web portalima koji sve više preuzimaju ulogu izvora informacija i u podsticanju online aktivizma putem društvenih mreža.

Kao najvažniji način sticanja legitimiteta civilnog društva istaknuto je prije svega očuvanje integriteta i bezuslovne nezavisnosti, bez obzira na pritiske kako vlasti, tako i donatora, što zahtijeva veliku dozu hrabrosti zbog konfrontacije sa onima koji krše ljudska prava ili su umiješani u korupciju. Samo ovakav primjer može dati građanima podsticaj da se i sami bore za svoja prava i vide da se nešto možda može i promijeniti.

Drugi dan konferencije bio je posvaćen zaštiti pojedinaca koji se usude prijaviti korupciju i kršenje ljudskih prava. Vesna Balenović, predsjednica udruge Zviždači iz Hrvatske prenijela je svoja iskustva i pritiske koje je trpila nakon što je prijavila korupciju u INA-i za koju je radila i u kojoj je zbog te činjenice dobila otkaz. Bez obzira na teškoće i napade, ipak je uspjela otkriti korupcijsku aferu te protiv INA-e dobiti presudu na sudu, dajući primjer i drugima da se jedna osoba ipak može boriti protiv sistema.

Na konferenciji je predstavljen i portal Pištaljka iz Srbije čija svrha je upravo da prima dojave o koprupciju unutar različitih institucija, ali podaci do kojih su došli iz Srbije su ipak poražavajući – samo 2,5% zaposlenih je spremno da prijavi korupciju unutar institucije. Najveći razlog za to je strah od posljedica, jer većina onih koji se usude, umjesto da budu nagrađeni za takvo djelo, najčešće dobiju otkaz, budu zapostavljeni i marginalizovani na radnom mjestu i trpe prijetnje od strane poslodavaca. Ipak, primijećeno je da postoji pozitivan trend kada je riječ o osviještenosti medija o pitanjima zviždača, te da su mediji u stvari najveći garant sigurnosti zviždača i da mogu osigurati pritisak javnosti na institucije da se kazne oni koji su umiješani u korupcijske afere.