Idi na sadržaj

Udruženje građana/ki “Zašto ne” učestvovalo u realizaciji projekta “Podrška organizacijama civilnog društva za borbu protiv korupcije na zapadnom Balkanu”

Sofija Tovarović

Predstavnici/e U.G. “Zašto ne” učestvovali/e su na radionici “Pisanje projektnog prijedloga”, koja je održana u Neumu od 30. maja do 1. juna 2022. godine. Navedena radionica je četvrta (finalna) radionica u okviru projekta “Podrška civilnom društvu u borbi protiv korupcije na zapadnom Balkanu”, koji implementira Nacionalni demokratski institut (NDI).

Rezultat ciklusa radionica u okviru navedenog projekta su dva pilot-projekta iz oblasti zaštite okoliša i zdravstva s aspekta borbe protiv koruptivnih aktivnosti. Predstavnici/e U.G. “Zašto ne” su svojom ekspertizom doprinijeli/e koncipiranju navedenih projekata čiju će realizaciju finansijski podržati NDI. 

Projekat iz oblasti zdravstva pod nazivom “Put do obaveznog zdravstvenog osiguranja svih građana i građanki u Kantonu Sarajevo” kao pilot-projekat realizovat će se na području općine Ilidža. Kroz zagovaranje za pravo na zdravstvenu zaštitu, ovim se projektom želi unaprijediti pristup zdravstvenim uslugama u javnom sektoru za marginalizovane grupe stanovništva koje izlaze iz sistema institucijalnog smještaja.

“Analiza rada i transparentnosti okolišnih inspekcija”, projekat iz oblasti zaštite okoliša, svoje je uporište našao u tome što je Bosna i Hercegovina potpisala i u zakone ugradila Arhušku konvenciju, koja građanima/kama garantuje i pravo na pristup informacijama koje se tiču okoliša. Inspekcijski organi na raznim nivoima imaju pravo i obavezu da prate i kažnjavaju zagađivače, ali je taj proces često netransparentan ili nepotpun, najčešće usljed nedostatka kapaciteta. Namjera ovog projekta je analiza transparentnosti ekoloških inspekcija u BiH, s ciljem davanja preporuka za unapređenje njihovog rada, kao i informisanja građana/ki o tome kako da bolje sarađuju s inspekcijama.