Udruženje građana/ki “Zašto ne” učestvovalo u realizaciji projekta “Podrška organizacijama civilnog društva za borbu protiv korupcije na zapadnom Balkanu”

Predstavnici/e U.G. “Zašto ne” učestvovali/e su na radionici “Pisanje projektnog prijedloga”, koja je održana u Neumu od 30. maja do 1. juna 2022. godine. Navedena radionica je četvrta (finalna) radionica u okviru projekta “Podrška civilnom društvu u borbi protiv korupcije na zapadnom Balkanu”, koji implementira Nacionalni demokratski institut (NDI).

Rezultat ciklusa radionica u okviru navedenog projekta su dva pilot-projekta iz oblasti zaštite okoliša i zdravstva s aspekta borbe protiv koruptivnih aktivnosti. Predstavnici/e U.G. “Zašto ne” su svojom ekspertizom doprinijeli/e koncipiranju navedenih projekata čiju će realizaciju finansijski podržati NDI. 

Projekat iz oblasti zdravstva pod nazivom “Put do obaveznog zdravstvenog osiguranja svih građana i građanki u Kantonu Sarajevo” kao pilot-projekat realizovat će se na području općine Ilidža. Kroz zagovaranje za pravo na zdravstvenu zaštitu, ovim se projektom želi unaprijediti pristup zdravstvenim uslugama u javnom sektoru za marginalizovane grupe stanovništva koje izlaze iz sistema institucijalnog smještaja.

“Analiza rada i transparentnosti okolišnih inspekcija”, projekat iz oblasti zaštite okoliša, svoje je uporište našao u tome što je Bosna i Hercegovina potpisala i u zakone ugradila Arhušku konvenciju, koja građanima/kama garantuje i pravo na pristup informacijama koje se tiču okoliša. Inspekcijski organi na raznim nivoima imaju pravo i obavezu da prate i kažnjavaju zagađivače, ali je taj proces često netransparentan ili nepotpun, najčešće usljed nedostatka kapaciteta. Namjera ovog projekta je analiza transparentnosti ekoloških inspekcija u BiH, s ciljem davanja preporuka za unapređenje njihovog rada, kao i informisanja građana/ki o tome kako da bolje sarađuju s inspekcijama.

Predstavnik UG “Zašto ne” učestvovao na OSCE radionici “Jačanje watchdog kapaciteta u JIE u praćenju i istraživanju korištenja javnih sredstava putem otvorenih podataka”

Tokom 24. i 25. novembra, u Tirani (Albanija), održana je radionica pod nazivom “Jačanje watchdog kapaciteta u JIE u...

Sofija Tovarovic

Novinar Istinomjera Minel Abaz dobitnik UNICEF-ove novinarske nagrade za doprinos pravima djece

UNICEF Bosne i Hercegovine organizirao je, u srijedu, 23.11.2022. događaj na kojem su dodijeli novinarsku nagradu za prava djece. Novinar Istinomjera Minel Abaz, ovogodišnji je dobitnik UNICEF-ove...

Sofija Tovarovic

Poziv na interdisciplinarnu radionicu za studente i studentice “Parlametar: Upoznavanje s radom Parlamentarne skupštine BiH”

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” organizuje jednodnevnu interdisciplinarnu radionicu “Parlametar: Upoznavanje s radom Parlamentarne skupštine BiH”. Cilj je radionice upoznati studente i...

Sofija Tovarovic