UG Zašto ne izbacio Izvještaj o radu Vlade RS na ispunjenu predizbornih obećanja

zgrada-vlada-rsUG Zašto ne je u Banja Luci 03.10.2011. prezentirala nalaze Izvještaja o napretku u ispunjavanju obećanja partija na vlasti u Republici Srpskoj za 6 mjeseci rada Vlade RS u okviru inicijative Istinomjer.  19.03.2011. je objavljen i finalni izvještaj o ovom monitoringu, koji je prvi u nizu šestomjesečnih izvještaja koje će UG “Zašto ne” raditi o Vladama u BiH na entitetskom i državnom nivou.

Monitoring rada Narodne skupštine je vršen počevši od konstituisanja Narodne skupštine RS (15.11.2010.), dok je rad Vlade RS praćen od 31.01.2011, kada je Ustavni sud potvrdio  aktuelni sastav Vlade, do 31.07.2011.

Inicijativa Istinomjer u obzir uzima predizborne programe za Opšte/Opće izbore 2010 godine u BiH, onih stranaka koje su formirale vlast na entitetskom nivou u BiH, tj. stranaka koje su napravile koaliciju za formiranje Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH. Tako su u kontekstu ovog Izvještaja o napretku analizirani predizborni programi Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Demokratskog narodnog saveza (DNS) i Socijalističke partije Republike Srpske (SP RS). Ovi programi imaju , prema nalazima Istinomjera, 447 obećanja, i to: SNSD 232 obećanja, SP RS 128 i DNS  87 obećanja. Od ukupnog broja obećanja, u okviru monitoringa prvih šest mjeseci rada Vlade RS, 82 obećanja je izostavljeno iz procesa monitoringa. Među ovakvim obećanjima nalaze se obećanja koja su neprecizno formulisana i kod kojih je zbog nepostojanja preciznih indikatora bilo otežano ili onemogućeno praćenje rada na njihovom ispunjenju, te obećanja koja se odnose na državni nivo vlasti, zbog čega su izostavljena iz analize rada entitetskih vlasti.

Svakom od obećanja, nakon istraživanja relevantnih izvora, data je ocjena koja se odnosi na progres u ispunjavanju ciljeva postavljenih tim obećanjem u toku prvih šest mjeseci  rada Vlade RS (31.01.2011. – 31.07.2011.). U procesu monitoringa, korištene su sljedeće kategorije izvora: medijski izvještaji o radu entitetskih institucija, uključujući izjave zvaničnika/ca; oficijelni dokumenti usvojeni ili predloženi od strane Vlade i ministarstava Republike Srpske, te Narodne skupštine Republike Srpske, podaci dobijeni od entitetskih institucija po upitima ili zahtjevima za pristup informacijama, podaci dobijeni od organizacija civilnog sektora, uključujući i strukovna i druga udruženja, te ekspertska mišljenja u pojedinim oblastima, kao i analize koje su rađene od strane organizacija civilnog sektora.

Kompletan izvještaj možete pogledati ovdje:

Izvještaj monitoringa o radu Vlade RS na ispunjenju predizbornih obećanja partija na vlasti

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu komunikacijske strategije za regionalnu SEE Check mrežu

SEE Check mreža sastoji se od šest organizacija za provjeru činjenica iz pet zemalja jugoistočne Evrope, koje se fokusiraju na identifikaciju i razotkrivanje dezinformacija i promoviranje medijske...

Sofija Tovarovic