UG Zašto ne kao dio Koalicije 143 učestvovala na dvodnevnoj konferenciji u Berlinu

koalicija-143Na poziv Fondacije Heinrich Boell, UG Zašto ne je, kao članica Koalicije 143 za lokalnu samoupravu, učestvovala na dvodnevnoj konferenciji u Berlinu, koja je za cilj imala prezentiranje ciljeva Koalicije 143 različitim organizacijama i pojedincima u Njemačkoj koji se bave pitanjima vezanim za BiH ili za teme koalicije. U sklopu konferencije, organizirani su sastanci sa predstavnicima Bundestaga, Saveza opština i gradova Njemačke, stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i sa različitim akterima političkog života na okruglom stolu organizovanom u sklopu konferencije.

U dodatku prenosimo saopštenje Koalicije 143 po ovom pitanju:

Predstavnici Koalicije za lokalnu samoupravu (K-143), zajedno sa gradonačelnikom grada Cazina, Nerminom Ogreševićem, i zamjenikom gradonačelnika grada Sarajevo, Miroslavom Živanovičem, posjetili su Berlin 29.11. u cilju predstavljanja koalicije i njenih programskih ciljeva. Organizacija Heinrich Boell Stiftung, smještena u Sarajevu, preuzela je na sebe troškove organizacije ovog trodnevnog eventa, dok su predstavnici organizacije DPC također bili uključeni u organizaciju panela i skupova.

Predstavnici koalicije imali su priliku upoznati se sa predstavnicima njemačko-bosansko-hercegovačke parlamentarne grupe, Josipom Juratovićem i Marieluise Beck te kroz konstruktivan dijalog izložiti agendu Koalicije 143 koja je naišla na veliko odobravanje njemačkih parlamentaraca. Također je održan stručni skup o potencijalima ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini koji će biti jedan od fokusa djelovanja koalicije u narednom periodu, kao i razgovor sa Tobias Reichertom (Germanwatch) o poljoprivrednoj politici EU, sa fokusom na mogućnosti implementaciju i primjene modela i riješenja EU u kontekstu bosansko-hercegovačke poljoprivrede.

Gospodin Nermin Ogrešević i gospodin Miroslav Živanović su kroz niz razgovora, panela i skupova imali priliku bolje upoznati predstavnike udruženja koja su dio koalicije kao i dobiti mnogo bolji uvid u sinergičnost koncepta lokalne samouprave sa vlastitim nastojanjima u kontekstu jačanja lokalnog nivoa vlasti i povećanja broja nadležnosti. Ovim je sasvim sigurno postavljen temelj budućoj suradnji Koalicije 143 sa spomenutim gradovima.

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu komunikacijske strategije za regionalnu SEE Check mrežu

SEE Check mreža sastoji se od šest organizacija za provjeru činjenica iz pet zemalja jugoistočne Evrope, koje se fokusiraju na identifikaciju i razotkrivanje dezinformacija i promoviranje medijske...

Sofija Tovarovic