Idi na sadržaj

UG “Zašto ne” – Koalicija 143 objavila Deklaraciju i kampanju za lokalne izbore u Livnu

Darko

livnoooU Livnu, 21.11.2011. godine, je Koalicija 143 – Koalicija za lokalnu samoupravu objavila Deklaracija Koalicije 143, kao i kampanju za lokalne izbore 2012. godine. U dodatku je saopštenje za javnost Koalicije:

Koalicija 143 za lokalnu samoupravu u BiH je na konferenciji za medije u Olovu prezentirala svoju Deklaraciju kojom je označila početak kampanje za lokalnu samoupravu i efikasniju i građanima/kama bližu vlast. Olovo je izabrano kao simbol problema koje opštine u BiH imaju upravo zbog loših institucionalnih rješenja, te kao jedna od opština koja bi mogla da ima značajne koristi od rezultata rada Koalicije 143.

Koalicija 143 je sastavljena od 15 organizacija civilnog društva iz BiH i nastala je iz potrebe da u kompliciranom bosanskohercegovačkom institucionalnom uređenju vlast približi narodu i učini je odgovornijom prema građanima/kama zagovarajući jasnije, transparentnije i efikasnije primjere upravljanja državom u svim njenim segmentima.

Koalicija 143 će u narednom periodu, a posebno uoči lokalnih izbora 2012. godine, poduzeti niz aktivnosti koji će imati za cilj da jačaju nadležnosti lokalnog nivoa vlasti koji se do sada pokazao kao najodgovorniji prema građanima/kama. U svom radu Koalicija 143 će pokušati da jasno definira i spusti na lokalni nivo jurisdikcije iz mnogih društvenih oblasti kao što su kultura, sport, poljoprivreda, obrazovanje, te da na taj način rad u ovim oblastima učini mnogo efikasnijim i transparentnijim.

Na konferenciji za medije su govorili Nenad Trbojević, UG „Oštra nula“ iz Banja Luke, Kata Marijan Krželj, Centar za Građansku Suradnju iz Livna, Alen Tatić, UG „Akcija građana“ iz Sarajeva i Osvit Seferović, Građanski Front Ostalih iz Mostara.

Kata Marijan Krželj se osvrnula na ciljeve koalicije i izjavila kako je Koalicija 143 odgovor na složeno institucionalno uređenje BiH, iz kojeg proizlaze neefikasni i netransparentni nivoi vlasti koji ne obavljaju svoju osnovnu ulogu a to je da budu servis građana.

Alen Tatić iz UG “Akcija građana” je nakon nje izrazio nadu da će Koalicija za lokalnu samoupravu u mjesecima koji dolaze uspjeti ponuditi realnu alternativu postojećem sistemu koji bi građanima vratio nadu da kroz djelovanje u svojoj lokalnoj zajednici mogu riješiti svoje probleme i potrebe.

Nenad Trbojević iz „Oštre nule“ je naglasio značaj lokalnih izbora za kampanju koalicije: „Vjerujem da će lokalni izbori 2012. godine donijeti značajne promjene u načinu na koji građani traže odgovornost svojih lokalnih izabranika”, dok je Osvit Seferović iz Građanskog fronta ostalih naglasio kako ovom prezentacijom i deklaracijom Koalicija 143 postavlja kamen temeljac u borbi za jaču lokalnu samoupravu, za vlast bližu narodu kao i početak promjena političke prakse na lokalnom nivou.

Na kraju, svi učesnici su zajednički zaključili kako Koalicija 143 ima snagu i odlučnost da uvede suštinske promjene u načinu kako funkcionira vlast, kako na lokalnom nivou, tako i uopšte u BiH, te da civilno društvo mora da bude nosilac tih promjena.