Idi na sadržaj

UG Zašto ne na konferenciji o tehnologiji i demokratiji održanoj u Luksemburgu

Sofija Tovarović

Na Univerzitetu u Luksemburgu, 21.4.2022. godine, održana je konferencija “Evropski forum za tehnologiju i održivu demokratiju” u organizaciji ETICC-a (Europe Technologie & Intelligence Collective Citoyenne). 

Konferencija je okupila građane/ke, institucije, praktičare/ke, akademike/kinje, nevladine organizacije, preduzetnike/ice, CivicTechs, udruženja uključena u participativnu demokratiju i stvaranje pozitivnog društvenog uticaja! Ovaj događaj se fokusirao na problematiku: “Kako tehnologija i građanske inovacije mogu generirati kolektivnu inteligenciju i stvoriti pozitivan utjecaj na društvo?”

Konferencija se sastojala od šest panela. Panel 4 nosio je naziv “Tehnologija za NVO i građansko angažovanje”, te je bio fokusiran na participatornu demokratiju i ulogu nevladinih organizacija u stvaranju društvenog uticaja, preciznije kako NVO mogu igrati ključnu ulogu u jačanju građanskog angažmana kroz tehnologiju i kakav utjecaj imaju na demokratiju.

Na ovom panelu kao govornik i panelista učestvovao je Darko Brkan, predsjednik UG Zašto ne, gdje je kroz iskustva i izazove sa kojima se suočava UG Zašto ne, govorio o tehnologiji u NVO-u i tome kako se tehnologija može koristiti za stvaranje većeg uticaja na društvo.