UG “Zašto ne” na radionici OSCE-a u Mostaru: Podizanje svijesti građana/ki o korupciji

Predstavnici i predstavnice Udruženja građana i građanki “Zašto ne” prisustvovali su konsultativnom sastanku održanom 21. juna 2022. godine u Mostaru, koji je organizovan u okviru projekta  “Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u prevenciji i borbi protiv korupcije“, a koji realizuje Misija OSCE u Bosni i Hercegovini. 

Učesnici/e su na spomenutom sastanku imali/e priliku da kroz diskusiju daju svoje mišljenje o sadržaju strategije za kampanju čiji je osnovni cilj povećanje znanja i svijesti bh. građana i građanki o korupciji, načinu prijave korupcije i spremnosti da sami prijave koruptivne aktivnosti.

 

Prepoznajući značaj prevencije i borbe protiv korupcije za Bosnu i Hercegovinu, Misija OSCE-a sprovela je veliko istraživanje čiji nalazi pokazuju ključne probleme u borbi protiv korupcije, na osnovu kojih će se kreirati javna kampanja koja će informisati javnost o razmjerima koruptivnih praksi i o njihovim socio-ekonomskim i političkim aspektima, kao i mehanizmima antikoruptivnog djelovanja u BiH.

 

 

 

UG “Zašto ne” i SEE Check mreža među 500 učesnika/ca konferencije GlobalFact 9

GlobalFact je najveća i najutjecajnija konferencija o fact-checkingu na svijetu, čiji je organizator Poynter -...

Sofija Tovarovic

Predstavnici/e UG “Zašto ne” doprinijeli/e izradi strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela

Na Jahorini je 28. juna 2022. godine održan konsultativni sastanak za pripremu strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela u okviru projekta „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u...

Sofija Tovarovic

Predstavnice UG “Zašto ne” prisustvovale tematskoj sjednici “Do boljih prilika za mlade u FBiH”

Predstavnice Udruženja građana i građanki “Zašto ne” prisustvovale su tematskoj sjednici “Do boljih prilika za mlade u FBiH”, održanoj u cilju poboljšanja statusa mladih u Federaciji BiH, a čiji su...

Sofija Tovarovic