UG “Zašto ne” na radionici OSCE-a u Mostaru: Podizanje svijesti građana/ki o korupciji

Predstavnici i predstavnice Udruženja građana i građanki “Zašto ne” prisustvovali su konsultativnom sastanku održanom 21. juna 2022. godine u Mostaru, koji je organizovan u okviru projekta  “Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u prevenciji i borbi protiv korupcije“, a koji realizuje Misija OSCE u Bosni i Hercegovini. 

Učesnici/e su na spomenutom sastanku imali/e priliku da kroz diskusiju daju svoje mišljenje o sadržaju strategije za kampanju čiji je osnovni cilj povećanje znanja i svijesti bh. građana i građanki o korupciji, načinu prijave korupcije i spremnosti da sami prijave koruptivne aktivnosti.

 

Prepoznajući značaj prevencije i borbe protiv korupcije za Bosnu i Hercegovinu, Misija OSCE-a sprovela je veliko istraživanje čiji nalazi pokazuju ključne probleme u borbi protiv korupcije, na osnovu kojih će se kreirati javna kampanja koja će informisati javnost o razmjerima koruptivnih praksi i o njihovim socio-ekonomskim i političkim aspektima, kao i mehanizmima antikoruptivnog djelovanja u BiH.

 

 

 

Održan 1. regionalni projektni sastanak SeeCheck mreže u sklopu projekta: Suprotstavljanje dezinformacijama kroz (regionalnu) mrežu fact-checkera

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” je početkom 2023. godine započelo implementaciju projekta “Suprotstavljanje...

Sofija Tovarovic

UG “Zašto ne” učestvovalo na konferenciji “Regionalna fact-checking sedmica na Zapadnom Balkanu”

Povodom obilježavanja 2. aprila, Svjetskog dana fact-checkinga, Darko Brkan, direktor Udruženja građana i građanki “Zašto ne”, sudjelovao je 6. aprila na konferenciji “Regionalna fact-checking...

Sofija Tovarovic

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

U okviru regionalnog projekta "Indeks otvorenosti", u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih institucija u Bosni i Hercegovini, kreiran je vodič za proaktivno objavljivanje...

Danira Karović