UG “Zašto ne” na radionici OSCE-a u Mostaru: Podizanje svijesti građana/ki o korupciji

Predstavnici i predstavnice Udruženja građana i građanki “Zašto ne” prisustvovali su konsultativnom sastanku održanom 21. juna 2022. godine u Mostaru, koji je organizovan u okviru projekta  “Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u prevenciji i borbi protiv korupcije“, a koji realizuje Misija OSCE u Bosni i Hercegovini. 

Učesnici/e su na spomenutom sastanku imali/e priliku da kroz diskusiju daju svoje mišljenje o sadržaju strategije za kampanju čiji je osnovni cilj povećanje znanja i svijesti bh. građana i građanki o korupciji, načinu prijave korupcije i spremnosti da sami prijave koruptivne aktivnosti.

 

Prepoznajući značaj prevencije i borbe protiv korupcije za Bosnu i Hercegovinu, Misija OSCE-a sprovela je veliko istraživanje čiji nalazi pokazuju ključne probleme u borbi protiv korupcije, na osnovu kojih će se kreirati javna kampanja koja će informisati javnost o razmjerima koruptivnih praksi i o njihovim socio-ekonomskim i političkim aspektima, kao i mehanizmima antikoruptivnog djelovanja u BiH.

 

 

 

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic