Idi na sadržaj

UG “Zašto ne” na radionici OSCE-a u Mostaru: Podizanje svijesti građana/ki o korupciji

Sofija Tovarović

Predstavnici i predstavnice Udruženja građana i građanki “Zašto ne” prisustvovali su konsultativnom sastanku održanom 21. juna 2022. godine u Mostaru, koji je organizovan u okviru projekta  “Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u prevenciji i borbi protiv korupcije“, a koji realizuje Misija OSCE u Bosni i Hercegovini. 

Učesnici/e su na spomenutom sastanku imali/e priliku da kroz diskusiju daju svoje mišljenje o sadržaju strategije za kampanju čiji je osnovni cilj povećanje znanja i svijesti bh. građana i građanki o korupciji, načinu prijave korupcije i spremnosti da sami prijave koruptivne aktivnosti.

 

Prepoznajući značaj prevencije i borbe protiv korupcije za Bosnu i Hercegovinu, Misija OSCE-a sprovela je veliko istraživanje čiji nalazi pokazuju ključne probleme u borbi protiv korupcije, na osnovu kojih će se kreirati javna kampanja koja će informisati javnost o razmjerima koruptivnih praksi i o njihovim socio-ekonomskim i političkim aspektima, kao i mehanizmima antikoruptivnog djelovanja u BiH.