Idi na sadržaj

UG Zašto ne: Platforma najkonkretnija, SDA i SDP najviše obećali!

darko i tijanaUG Zašto ne je prezentirao rezultate Analize predizbornih programa stranaka na vlasti u BiH za mandatni period 2010 -2014 godine, kao i novi izgled i sadržaj web portala www.istinomjer.ba.

Analiza je prezentirana povodom 100 dana vlasti u Federaciji BiH, te skoro 6 mjeseci vlasti u Republici Srpskoj, a u očekivanju formiranja vlasti na državnom nivou. Uključila je analizu predizbornih programa 6 stranaka na vlasti, po 3 u oba entiteta, dok program Hrvatske stranke prava nije analiziran, jer nije bio dostupan ni preko web stranice ove stranke, a ni kroz diretkni konktakt sa njihovim predstavnicima. Također, analiziran je i dokumenat „Osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i platforma zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014“, poznatiji kao Platforma, koju su kao osnovu za funkcioniranje vlasti potpisale četiri stranke u Federaciji BiH.

Programi stranaka imaju ukupno 1373 obećanja, što sa 117 obećanja Platforme daje ukupno 1490 analiziranih obećanja. Najviše obećanja dala je Stranka demokratske akcije i to 432 obećanja, zatim slijedi Socijaldemokratska partija BiH sa 350 obećanja, Savez nezavisnih socijaldemokrata sa 232, Narodna stranka radom za boljitak sa 144, Socijalistička partija RS sa 128 i na kraju Demokratski narodni savez sa 87 obećanja. Kada poredimo sa obećanjima stranaka iz prethodnog mandata, možemo vidjeti skok od 367 obećanja iz prošlog na 1490 u ovom mandatu, što je preko 4 puta više obećanja datih u ovom mandatu.

Kada gledamo konkretnost po partijama, najkonkretniji je program SDP-a, sa 113 (52,86%) konkretnih  i djelimično konkretnih obećanja, a za njom slijede SDA (32,18%), te SNSD (29,31%). Najmanje konkretan je program DNS sa najvećim brojem nekonkretnih i djelimično nekonkretnih obećanja (79,27%), a prate je SP RS sa 71, 88% i NSRZB sa 71,03% potpuno ili djelimično nekonkretnih obećanja. Što se tiče neutemeljenih obećanja, DNS i tu „vodi“, a za njim je NSRZB.

Kada gledamo po oblastima, najviše obećanja je dato iz ekonomije, skoro 40% ili 535 obećanja. Nakon toga slijedi socijalna politika sa 22,65% ili 311 obećanja, a slijede pravna država i obrazovanje sa preko 10% obećanja, tj. 169 i 158 obećanja respektivno. Državno uređenje i spoljnja politika su zastupljeni sa 5,97% i 4,3%, dok su stranke iz oblasti vrijednosnog sistema dale 14 obećanja ili 1,02%.

Platforma sadrži 117 obećanja, a u velikoj mjeri je konkretnija od obećanja datih od strane stranaka. Platforma ima dvije trećine ili 78 konkretnih obećanja, 30 djelomično konkretnih obećanja – što predstavlja četvrtinu ukupnog broja obećanja iz platforme, te 9 nekonkretnih obećanja ili 8% ukupnog broja obećanja. Platforma nema neutemeljenih obećanja. Ako gledamo način formiranja platformskog dokumenta, onda možemo reći da su u određenoj mjeri sve stranke učestvovale u formiranju dokumenta: na po 17 obećanja iz platforme su direktno uticali programi SDP-a i SDA, a na 3 obećanja je uticala direktno samostalno NSRzB. Na 14 obećanja su uticaj imale SDP i SDA zajedno, na 7 SDP i NSRzB, dok su SDA i NSRzB imali uticaj na 3 obećanja. Djelomični uticaj jedne ili više partija prisutan je kod 21 obećanja, dok su na 3 obećanja uticale sve tri partije zajedno.

„Možemo reći da su programi stranka, u odnosu na broj i na konkretnost obećanja, napravili skok u odnosu na prethodni mandat, no to u isto vrijeme znači i veće ciljeve koje su stranke u novom mandatu postavile u odnosu na one iz prethodnog mandata, te to moraju opravdati ispunjavanjem obećanja. U narednom periodu ćemo tražiti od stranaka i koalicija da dostave detaljna objašnjenja obećanja, posebno nekonkretnijih, u smislu postavljanja ciljeva, mjera, rokova, budžetskih implikacija, kao i odgovornih institucija, te ćemo kontinuirano pratiti ispunjenje obećanja kroz cijeli mandat. Na strankama je da pokažu odgovornost prema svojim biračima/cama, a i građanima/kama uopšte!“, poručuju iz UG „Zašto ne“.

Sve informacije o analizi obećanja, kao i praćenje ispunjenja istih možete pratiti na www.istinomjer.ba.

Istinomjer (www.istinomjer.ba) je web stranica koja se bavi promocijom odgovornosti vlasti i nosioca javnih funkcija. Nastala je u toku predizborne kampanje za Opšte izbore 2010. godine u BiH kao produkt želje aktivista/ica UG „Zašto ne“ da predizborni diskurs usmjere u pravcu priče o odgovornosti za učinjeno u prethodnom mandatu. Istinomjer ima tri osnovna dijela – jedan je analiza izjava zvaničnika vlasti na dnevnoj bazi pri čemu se mjeri odgvornost, istinitost i ispunjenje obećanja kod izjava, drugi je monitoring ispunjavanja obećanja od strane nosioca vlasti, a treći će sadržavati kolumnističke osvrte na specifične aspekte odgovornosti. Analiza predizbornih programa i njihovog ispunjenja za partije na vlasti je glavni dio Istinomjera, a u okviru nje ćemo na stranici kontinuirano pratiti ispunjenje obećanja, a periodično na svakih pola godine davati izvještaj o ispunjenju obećanja

(razglasaj.ba)