U.G. “Zašto ne” predstavilo novu web platformu “Javna rasprava Lokal” Općini Novo Sarajevo

Javna rasprava Lokal je rezultat rada tima javnarasprava.ba, web platforme U.G. “Zašto ne” dostupne od 2015. godine, kojom se predstavljaju aktivnosti zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima u Bosni i Hercegovini, a sve sa ciljem približavanja zakonodavnog procesa građanima/kama.

U ponedjeljak, 8. februara 2020, predstavnici i predstavnice UG “Zašto ne” održali su sastanak sa načelnikom dr. Hasanom Tanovićem i predstavnicima/ama tehničkog i drugog osoblja Opštine Novo Sarajevo. Na sastanku je Udruženje predstavilo pilot projekat “Javna rasprava Lokal”, web platformu koja će služiti kao sredstvo poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosioca odluka na lokalnom nivou. Načelnik Tanović i drugi prisutni na sastanku upoznati su sa ciljem nove platforme, odnosno činjenicom da će ona omogućiti informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika/ca i vijeća opština, ali i promovisati transparentnost, odgovornost i otvorenost u njihovom radu. Dogovoreno je da će UG “Zašto ne” u narednom periodu održati prezentaciju predstavljanja platforme i vijećnicima/ama, te da će se uspostaviti saradnja između Udruženja i Opštine Novo Sarajevo.

Koordinatorica projekta Selma Ašćerić i predsjednik Udruženja Darko Brkan istakli su da platformu pokreću sa ciljem ukazivanja važnosti učešća javnosti u radu javne uprave, te kako bi omogućili aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. S druge strane, kako su na sastanku pojasnili, od ove platforme će korist imati i opština (načelnici/e i vijećnici/e), jer mogu djelovati brže i na način na koji to građani/ke opštine žele. Platforma, naime, nudi mogućnost građanima/kama da direktno komuniciraju sa načelnicima/ama i vijećnicima/ama, a daje i dodatne informacije o inicijativama koje su u proceduri, kao i druge vijesti u vezi sa svim značajnim akterima na lokalnom nivou.

Javna rasprava Lokal je pilot projekat platforme javnarasprava.ba, a plan je da se projekat u narednom periodu proširi na deset opština u Bosni i Hercegovini. Naime, dosadašnje aktivnosti UG “Zašto ne” pokazuju da su lokalne vlasti mnogo interesantnije građanima/kama od entitetskih i državnih nivoa vlasti, jer direktno utiču na kvalitet njihovog života. S obzirom na navedeno, ova platforma je dizajnirana tako da pruži sve potrebne informacije građanima i građankama o tome šta radi opština, šta je u nadležnosti načelnika, a šta u nadležnosti vijećnika. Ako je građani i građanke budu aktivno koristili – kako smo i zamislili – ova platforma može biti važno sredstvo za osiguravanje da opština bude učinkovita u rješavanju problema običnih građana i građanki.

Selma Ašćerić, koordinatorica projekta, 8. 2. 2021.

Nakon sastanka zaključeno je da bi nova web platforma trebala biti predstavljena i Općinskom vijeću, a kako bi se definirali daljnji koraci u pogledu saradnje.

(javnarasprava.ba)

Rasprava o vakcinama kojih još uvijek nema

Osim što kasni za drugim zemljama kada je u pitanju vakcinacija, u BiH se ne zna sa sigurnošću kada će stići vakcine...

Amina Izmirlić

Voting during the pandemic: The case of Bosnia and Herzegovina

Point Talks would like to invite you to participate in the new live panel discussion dedicated to the Local elections in BiH held in November and December (elections in the City of Mostar) last year....

Admin

Organizacije civilnog društva pisale Ministarstvu pravde BiH, traže izmjene Zakona o slobodi pristupa informacijama

Javne institucije u Bosni i Hercegovini trenutno nemaju zakonsku obavezu da objavljuju informacije od javnog interesa a borba građana, nevladinih organizacija i medija za njihovo objavljivanje često...

Danira Karović