Idi na sadržaj

Uspješno završena deveta POINT konferencija

Marija Cosic

POINT 9.0 konferencija, pod radnim nazivom  “Coming home” (Povratak kući), okupila je od 11. do 13. novembra u sarajevskom Domu mladih blizu 200 učesnika/ca iz regiona jugoistočne Evrope, ali i cijelog svijeta. Tokom brojnih panel-diskusija i prezentacija, okupljeni su se iz različitih uglova osvrnuli na uticaj pandemije COVID-19 na brojne sfere našeg svakodnevnog života od radnih navika do mentalnog zdravlja.

Foto: Vanja Čerimagić

Tokom prvog dana konferencije održan je niz sesija u kojima su govornici/e, zajedno s učesnicima/ama, diskutovali/e o različitim temama vezanim za uticaj koji je pandemija bolesti Covid-19 imala na različite sfere života. 

Za vrijeme “Work Reimagined” panel-diskusije istaknuta je težnja stavljanja fokusa na pojedince/ke i njihove potrebe, sve u cilju izgradnje zdravog i sretnog radnog okruženja. Ljudska prava bila su u fokusu “The Value of Human Rights in a Pandemic” sesije, gdje su razmatrani potencijalni rizici koje pandemija nosi. Sesija “Big Tech Getting Bigger” istakla je značaj koji fact-checking zajednica ima u modernom društvu, iako određeni dio tehnoloških kompanija oklijeva da je uključi u svoj rad. “Science communication at the time of the Pandemic” panel-diskusija naglasila je važnost korištenja informacija zasnovanih na nauci, naročito u vremenu krize kakva je pandemija bolesti Covid-19. Govornici/e na “Renaissance of Theories of Conspiracy and Conspiracy Influencers” panelu diskutovali/e su o šteti koju teorije zavjere mogu imati po društvo, te razmatrali/e motivaciju onih koji/e šire i rezonovanju onih koji/e vjeruju u ovakve teorije.

Drugi dan konferencije započeo je sesijom “Stories from the Region”, u kojoj su pojedinci/ke iz regije prenijeli/e svoje inspirativne priče o različitim uspješno realizovanim projektima. Fokus “How do Wellbeing and Mental Strength Fit in the Equation” sesije bio je na važnosti mentalnog zdravlja u kriznim vremenima, dok su govornici/e i učesnici/e  tokom “Pandemic and the Future of Tech” diskutovali/e o načinima na koje je pandemija uticala na tehnologiju. “Pre-lunch duels”, novi format uvršten tokom ovogodišnje POINT konferencije, okupio je pojedince/ke iz regije koji/e vode slične projekte, kako bi razgovarali/e o izazovima s kojima se susreću u radu. “Future of Events – Are They Changed Forever?” sesija razmatrala je uticaj koji je pandemija bolesti Covid-19 imala na realizaciju različitih događaja, dok su govornici/e na “Journalism and the Pandemic Challenges” sesiji diskutovali/e o izazovima s kojima se novinarstvo susrelo tokom pandemije. Drugi dan konferencije zaključen je Plantismus radionicom, u kojoj su učesnici/e imali/e priliku da nauče kako se prave terarijumi, te da kreiraju sopstvene. Trećeg dana konferencije održan je niz radionica i sastanaka učesnika/ca. 

Više informacija kao i detaljne izvještaje sa panel diskusija možete pronaći na zvaničnoj internet-stranici konferencije

POINT konferencija (Politička odgovornost i nove tehnologije) najveća je konferencija ovog tipa u regionu jugoistočne Evrope (SEE) i nastoji da bude platforma za civilno društvo, koja podstiče upotrebu novih tehnologija. Od svog prvog izdanja 2011. godine, POINT konferencija postala je jedinstveno mjesto susreta građanskih aktivista/kinja i predstavnika/ca civilnog društva iz jugoistočne Evrope, ali i iz cijelog svijeta, kao i platforma za razmjenu ideja i inovativnih rješenja za promociju odgovornog i otvorenog društva.

POINT Konferenciju organizuje UG „Zašto ne“, u partnerstvu s mrežama ACTION SEE i SEE Check, uz podršku Nacionalne zaklade za demokratiju (NED) i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD).