Uspješno završena deveta POINT konferencija

POINT 9.0 konferencija, pod radnim nazivom  “Coming home” (Povratak kući), okupila je od 11. do 13. novembra u sarajevskom Domu mladih blizu 200 učesnika/ca iz regiona jugoistočne Evrope, ali i cijelog svijeta. Tokom brojnih panel-diskusija i prezentacija, okupljeni su se iz različitih uglova osvrnuli na uticaj pandemije COVID-19 na brojne sfere našeg svakodnevnog života od radnih navika do mentalnog zdravlja.

Foto: Vanja Čerimagić

Tokom prvog dana konferencije održan je niz sesija u kojima su govornici/e, zajedno s učesnicima/ama, diskutovali/e o različitim temama vezanim za uticaj koji je pandemija bolesti Covid-19 imala na različite sfere života. 

Za vrijeme “Work Reimagined” panel-diskusije istaknuta je težnja stavljanja fokusa na pojedince/ke i njihove potrebe, sve u cilju izgradnje zdravog i sretnog radnog okruženja. Ljudska prava bila su u fokusu “The Value of Human Rights in a Pandemic” sesije, gdje su razmatrani potencijalni rizici koje pandemija nosi. Sesija “Big Tech Getting Bigger” istakla je značaj koji fact-checking zajednica ima u modernom društvu, iako određeni dio tehnoloških kompanija oklijeva da je uključi u svoj rad. “Science communication at the time of the Pandemic” panel-diskusija naglasila je važnost korištenja informacija zasnovanih na nauci, naročito u vremenu krize kakva je pandemija bolesti Covid-19. Govornici/e na “Renaissance of Theories of Conspiracy and Conspiracy Influencers” panelu diskutovali/e su o šteti koju teorije zavjere mogu imati po društvo, te razmatrali/e motivaciju onih koji/e šire i rezonovanju onih koji/e vjeruju u ovakve teorije.

Drugi dan konferencije započeo je sesijom “Stories from the Region”, u kojoj su pojedinci/ke iz regije prenijeli/e svoje inspirativne priče o različitim uspješno realizovanim projektima. Fokus “How do Wellbeing and Mental Strength Fit in the Equation” sesije bio je na važnosti mentalnog zdravlja u kriznim vremenima, dok su govornici/e i učesnici/e  tokom “Pandemic and the Future of Tech” diskutovali/e o načinima na koje je pandemija uticala na tehnologiju. “Pre-lunch duels”, novi format uvršten tokom ovogodišnje POINT konferencije, okupio je pojedince/ke iz regije koji/e vode slične projekte, kako bi razgovarali/e o izazovima s kojima se susreću u radu. “Future of Events – Are They Changed Forever?” sesija razmatrala je uticaj koji je pandemija bolesti Covid-19 imala na realizaciju različitih događaja, dok su govornici/e na “Journalism and the Pandemic Challenges” sesiji diskutovali/e o izazovima s kojima se novinarstvo susrelo tokom pandemije. Drugi dan konferencije zaključen je Plantismus radionicom, u kojoj su učesnici/e imali/e priliku da nauče kako se prave terarijumi, te da kreiraju sopstvene. Trećeg dana konferencije održan je niz radionica i sastanaka učesnika/ca. 

Više informacija kao i detaljne izvještaje sa panel diskusija možete pronaći na zvaničnoj internet-stranici konferencije

POINT konferencija (Politička odgovornost i nove tehnologije) najveća je konferencija ovog tipa u regionu jugoistočne Evrope (SEE) i nastoji da bude platforma za civilno društvo, koja podstiče upotrebu novih tehnologija. Od svog prvog izdanja 2011. godine, POINT konferencija postala je jedinstveno mjesto susreta građanskih aktivista/kinja i predstavnika/ca civilnog društva iz jugoistočne Evrope, ali i iz cijelog svijeta, kao i platforma za razmjenu ideja i inovativnih rješenja za promociju odgovornog i otvorenog društva.

POINT Konferenciju organizuje UG „Zašto ne“, u partnerstvu s mrežama ACTION SEE i SEE Check, uz podršku Nacionalne zaklade za demokratiju (NED) i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD).

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic