Idi na sadržaj

Velike razlike u broju datih i ispunjenih obećanja načelnika i gradonačelnika

Dalio Sijah

Monitoring ispunjenosti predizbornih obećanja načelnika i gradonačelnika u 12 općina i gradova u BiH, koji je inicijativa Istinomjer provodila u mandatu od 2016. do 2020. godine, pokazao je da je najviše datih obećanja u kategoriji ispunjenih imao načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić (84%), a najmanje gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković (12%). Od ukupno 735 obećanja, datih od strane izabranih načelnika i gradonačelnika, u kategoriji ispunjenih našlo se njih 329 ili 44%, što je procenat koji je gotovo identičan onom nakon završetka prethodnog mandata 2016. godine. Najviše obećanja dao je načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić (205), a najmanje gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević (19).

Inicijativa Istinomjer provodi monitoring ispunjenosti predizbornih obećanja čelnika lokalnih vlasti već treći mandat, a od 2016. do 2020. godine je pratila ispunjenost datih obećanja tokom izborne kampanje u 12 općina i gradova: Bijeljina, Trebinje, Bihać, Prijedor, Banja Luka, Tuzla, Široki Brijeg, Općina Centar Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Istočno Novo Sarajevo. Istinomjer je tokom izborne kampanje 2016. godine izdvojio obećanja iz oficijelnih programa gradonačelnika i načelnika, kao i iz njihovih medijskih istupa i sa predizbornih skupova u slučaju da nisu imali svoj program.

U skladu sa metodologijom, u kategoriju ispunjenih uvrštena su obećanja koja su ispunjena u potpunosti kao i ona koja su ispunjena većim dijelom. Obećanja na čijem ispunjavanju su načelnici i gradonačelnici radili tokom mandata, ali nisu ispunjena u većoj mjeri, spadaju u kategoriju djelimično ispunjenih, dok su obećanja ispunjena manjim dijelom uvrštena u kategoriju neispunjenih. Osim toga Istinomjer je evidentirao prekršena kao i neutemeljena obećanja.

Općina Centar Sarajevo

Među 43 potpuno ispunjena i 48 obećanja ispunjena većim dijelom koja je 2016. godine u svom izbornom programu dao načenik Općine Centar Sarajevo, Nedžad Ajnadžić, našla su se: rekonstrukcija kosog lifta u naselju Ciglane, uređenje parkova kod Druge gimnazije, izgradnja brojnih dječijih igrališta, asfaltiranje gradskih ulica, otvaranje novih Centara za zdravo starenje i brojna druga obećanja koja spadaju u kategoriju ispunjenih (44%). Djelimično ispunjeno ostalo je 51 obećanje Nedžada Ajnadžića (25%). Sa druge strane 16 obećanja ispunjenih manjim dijelom, te još 44 neispunjena i 3 neutemeljena, čine 31% obećanja Nedžada Koldže koja su su se našla u kategoriji neispunjenih nakon 4 godine mandata. Neka od tih obećanja su izgradnja nekoliko podzemnih garaža, uređenje Radićeve ulice, izgradnja bazena Zetra i Skenderija, Sportski objekat Zetra 2, savremenizacija zelene pijace i druga.

Grad Banja Luka

U svom izbornom programu iz 2016. godine, gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić, dao je ukupno 105 obećanja, od kojih je za četiri godine uspio ispuniti 21, dok je većim dijelom ispunio 16 obećanja. Radojičić je tako imao ukupno 36% obećanja u kategoriji ispunjenih. Mandat gradonačelnika Igora Radojičića najviše je obilježio veliki projekt “Banja Luka se gradi” u okviru kojeg je otvoreno više javnih gradilišta od kojih se polovina odnosi na nove velike projekte. Gradska uprava Banja Luke proteklih godina najviše se bavila putnom i komunalnom infrastrukturom, a realizovano je i nekoliko projekata stambenog zbrinjavanja. Aktivno se radilo na izgradnji saobraćajnica, kružnih raskrsnica te izgradnji vodovodne mreže u okviru projekta “Voda I“ kojim je predviđena gradnja 56 kilometara nove vodovodne mreže na seoskom i prigradskom području”. Djelimično ispunjeno je 30 Radojičićevih obećanja, ispunjeno manjim dijelom 26, neispunjeno 9, a 3 obećanja su ocijenjena kao neutemeljena.

Grad Tuzla

S obzirom da u kampanji pred Lokalne izbore 2016. godine, dugogodišnji gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović (SDP) nije imao dostupan program, Istinomjer je evidentirao 21 obećanje koje je izdvojeno iz nekoliko njegovih medijskih istupa. Imamović je u potpunosti ispunio 2, a većim dijelom 12 evidentiranih obećanja, što zajedno procentualno iznosi 67% obećanja u kategoriji ispunjenih. Ispunjena obećanja Jasmina Imamovića su se odnosila na otvaranje novih radnih mjesta i osnivanje turističke zajednice Grada Tuzla. Tri obećanja gradonačelnika Tuzle ocijenjena su kao djelimično ispunjena, a među njima se nalaze razvoj Panonike i izgradnja gradskog groblja. Neispunjeno je ostalo obećanje o izgradnji istočne tribine stadiona Tušanj, dok su tri obećanja ispunjena manjim dijelom.

Grad Bihać

Tokom mandata 2016-2020. Istinomjer je pratio 27 obećanja iz programskih ciljeva Građanskog saveza, a čiji tadašnji kandidat Šuhret Fazlić je izabran za gradonačelnika Bihaća. Od toga, šest obećanja je ispunjeno u potpunosti, a do kraja mandata dva su ispunjena većim dijelom, te tako ukupni procenat ispunjenosti obećanja iz ovog programa iznosi 30%. Dva obećanja su ocijenjena kao djelomično ispunjena. Tri obećanja iz programa Šuhreta Fazlića su ispunjena manjim dijelom, sedam ih je neispunjeno, dok je isti broj obećanja prekršen. Neutemeljenim su ocijenjena četiri, pa tako ukupno 63% obećanja Šuhreta Fazlića, nalazi se u kategoriji neispunjenih obećanja.

Grad Prijedor

Milenko Đaković funkcioner DNS-a i gradonačelnik Grada Prijedora na Izbore 2016. godine također nije predstavio program rada i djelovanja, pa je zbog toga Istinomjer njegova obećanja prikupio sa predizbornih skupova za vrijeme predizborne kampanje. Problemi na koje se tada Đaković osvrnuo bili su u najvećoj mjeri infrastrukturne prirode, sa posebnim naglaskom na vodosnadbijevanje, rekonstrukcije objekata, cestovnu infrastrukturu, te izgradnju privrednih kompleksa koji su za cilj imali povećanje proizvodnje. Od ukupno 31 obećanja, u toku proteklog mandata samo jedno je ispunjeno u potpunosti, dok su tri obećanja ispunjena većim dijelom. Tako, tek 13% obećanja Milenka Đakovića spada u kategoriju ispunjenih obećanja. Djelimično ispunjenim Istinomjer je ocijenio 11 datih obećanja gradonačelnika Prijedora, šest obećanja ispunjeno je manjim dijelom, dva su neutemeljena, dok je sedam obećanja ostalo neispunjeno. Gradska uprava Prijedora na čelu sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem, četvrtu godinu mandata provela je nastavljajući radove započete u proteklim godinama madata. Tako je nastavljen rad na izgradnji dvorane na Urijama, istraživanja na Tomašičkim jezerima, te je obećanje koje se odnosi na izgradnju Osnovne škole u Rasavcima u ovoj godini ispunjeno.

Općina Istočno Novo Sarajevo

Aktuelni načelnik Općine Istočno Novo Sarajevo, Ljubiša Ćosić (SNSD), u predizbornoj kampanji 2016. godine obećavao je građankama i građanima ove općine projekte koji su u najvećoj mjeri vezani za rekonstrukciju infrastrukture, poput cestovne izgradnje, semaforizacije, izgradnje kružnih tokova ali i nove rasvjete. Pored ovih obećanja u fokusu je bila i realizacija nekoliko kapitalnih projekata poput izgradnje sportske dvorane te gradskog trga. Ni Ćosić nije imao predizborni program, a na predizbornim skupovima i javnim tribinama dao je ukupno 36 obećanja, od čega je za protekle četiri godine ispunjeno pet, a tri obećanja ocjenjena su kao ispunjena većim dijelom, što Ćosića svrstava u red načelnika sa najmanjim procentom ispunjenosti obećanja (22%). Osim toga 11 obećanja ocijenjeno je kao djelimično ispunjeno, četiri obećanja su ispunjena manjim dijelom, tri su ocjenjena kao neutemeljena, dok je 10 obećanja neispunjeno.

Općina Stari Grad Sarajevo

Iz predizbornog programa pod nazivom “Planirani projekti mr. Ibrahima Hadžibajrića za period 2016-2020. godine” Istinomjer je pratio 124 obećanja načelnika Općine Stari Grad Sarajevo, od čega je 100 obećanja ispunjeno u potpunosti, a četiri obećanja su ispunjena većim dijelom. Procenat Hadžibajrićevih obećanja u kategoriji ispunjenih tako iznosi 86%. Jedno dato obećanje je djelimično ispunjeno, tri su ispunjena manjim dijelom dok je 16 obećanja na kraju ovog mandatnog perioda zaključeno ocjenom neispunjeno. Od 100 ispunjenih obećanja na kraju mandatnog perioda 2016-2020. veći dio je ispunjen tokom prve tri godine mandata, a pomenuta obećanja uglavnom su se odnosila na projekte sanacija, popločanja kaldrmisanih ulica/stepeništa, na sanacija i asfaltiranje ulica, izgradnju komunalne infrastrukture, na izgradnju i rekonstrukciju potpornih zidova, kao i na projekte uređenja dječijih igrališta u mjesnim zajednicama. Među 16 neispunjenih obećanja Ibrahima Hadžibajrića našao se projekat izgradnje stadiona na Faletićima, te nekoliko infrastrukturnih projekata asfaltiranja ulica, izgradnje potpornih zidova i sl.

Općina Novi Grad Sarajevo

Tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore 2016. godine, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić (SDA), predstavio je svoj izborni program “Novi Grad 2020” iz kojeg je Istinomjer pratio 35 obećanja. Zaključno sa četvrtom godinom mandata jedno obećanje je ispunjeno u potpunosti, a 19 obećanja je ispunjeno većim dijelom, što zajedno procentualno iznosi 57% obećanja u kategoriji ispunjenih. Četiri Efendićeva obećanja su djelimično ispunjena ili ispunjena manjim dijelom, dok je sedam obećanja neispunjeno. Jedino obećanje koje je u potpunosti ispunjeno odnosi se na izgradnju sportske sale u Dobroševićima, dok se neka od obećanja koja su ispunjena većim dijelom odnose na na nastavak izgradnje Memorijalnog kompleksa Žuč, na uređenje infrastrukture industrijskih zona, na sufinansiranje kredita za privredu, ali i na ujednačavanje naknada svim porodiljama. Efendićeva neispunjena obećanja se odnose na početak aktivnosti na izgradnji XI transferzale od Nedžarića prema Dobrinji, izgradnju dijela XII transferzale od spoja sa A-transferzalom kod Međunarodnog Aerodroma Sarajevo do Stupske petlje, izgradnju prečistača u Reljevu, nastavak izgradnje Južne longitudinale kroz Općinu Novi Grad, restauraciju ljetnih kuća Merhemića i Žiga, te na otvaranje ratnog tunela D-B iz pravca Dobrinje.

Grad Trebinje

Kraj druge i početak treće godine mandata Gradske uprave Trebinja obilježila je ostavka gradonačelnika Luke Petrovića, koji je preuzeo funkciju generalnog direktora “Elektroprivrede Republike Srpske”. Za Istinomjer je tada potvrđeno da će Petrovićev nasljednik, aktuelni gradonačelnik Trebinja, Mirko Ćurić nastaviti realizaciju započetih projekata. U trećoj godini mandata Gradska uprava Trebinja, osim na infrastrukturnim, radila je i na realizaciji projekata koja se odnose na socijalna davanja, te unaprijeđenje turističke ponude. Od ukupno 77 obećanja koja je pratio Istinomjer, do sada je ispunjeno njih 14, a većim dijelom je ispunjeno 10, što ukupno iznosi 31% obećanja u kategoriji ispunjenih. Djelimično ispunjeno je 16 obećanja, ispunjeno manjim dijelom 22, neispunjeno 9, neutemeljeno 5 i prekršeno 1 obećanje. Jedno od najznačajnijih ispunjenih obećanja u Trebinju je izgradnja Palate pravde i prenamjena zgrade Okružnog i Osnovnog suda, a što je realizovano sredinom aprila 2020. godine. Izmještanje mosta Kralja Aleksandra iz akumulacije Trebinje, obećanje je koje je ostalo neispunjeno. Nisu provođene aktivnosti ni na uspostavljanju funkcionalnijih mjesnih zajednica, obezbijeđenju “gradskog arhitekte, osnivanju otkupne stanice, izgradnji Kongresnog centra te otvaranju kule Strač.

Općina Novo Sarajevo

Načelnik sarajevske općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo jedan je u nizu načelnika koji uoči Lokalnih izbora 2016. godine javnosti nije predstavio nikakav programski dokument. S tim u vezi, Istinomjer je zabilježio 24 obećanja načelnika Nedžada Koldže, od čega su dva obećanja ispunjena, a šest obećanja je ispunjeno većim dijelom (33%). Devet obećanja koja je zabilježio Istinomjer je djelimično ispunjeno, četiri su ispunjena manjim dijelom dok su tri obećanja neispunjena. Ispunjena obećanja odnose se na otvaranje mjesne zajednice i ambulante na Hrasnom Brdu, početkom četvrte godine mandata Nedžada Koldže. Među obećanjima koja su ispunjena većim dijelom našla se implementacija Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo, budžetska izdvajanja za studente i penzionere, ali i zapošljavanje mladih. Neispunjena su ostala tri obećanja, od kojih se jedno odnosi na izgradnju bazena u Hrasnom.

Grad Široki Brijeg

Iz Predizbornog programa HDZ-a BiH za Široki Brijeg 2016-2020., Istinomjer je pratio 19 obećanja gradonačelnika Mire Kraljevića, od čega su četiri obećanja ispunjena, jedno je ispunjeno većim dijelom, pet obećanja je djelimično ispunjeno, tri su ispunjena manjim dijelom dok je šest obećanja neispunjeno. Četiri ispunjena obećanja odnose se na Usvajanje Strategije razvitka za razdoblje 2016-2025., uspostavljanje Stručne službe za lokalni ekonomski razvitak, izradu i usvajanje Prostornog plana Grada Širokog Brijega, te na uspostavu Ureda za evidenciju i upravljanje imovinom. Pomenuta obećanja su ispunjena u prvoj, drugoj ili trećoj godini mandata, a tokom četvrte godine niti jedno od preostalih obećanja nije ispunjeno u potpunosti.

Grad Bijeljina

Istinomjer je tokom predizborne kampanje gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića, uoči Lokalnih izbora 2016. godine registrovao 30 obećanja na kojima je pratio aktivnosti u pravcu njihovog ispunjavanja. Obećanja koja je pratio istinomjer i ovom slučaju su zabilježena tokom predizbornih skupova u Bijeljini, s obzirom da Istinomjer nije imao priliku vidjeti bilo kakav sveobuhvatnni predizborni program predstavljen od strane Mićića, a čiju bi realizaciju bilo moguće pratiti tokom minulog mandata. Od navedenog broja obećanja, u potpunosti je ispunjeno njih 4, dok su većim dijelom ispunjena dva obećanja, što procentualno iznosi 20% obećanja u kategoriji ispunjenih. Do početka oktobra tekuće godine djelimično ispunjenih obećanja koje je Mićić dao bilo je 10, dok je jedno obećanje tek manjim dijelom ispunjeno. Na kraju, najveći broj je obećanja na kojima Istinomjer nije zabilježio aktivnosti u pravcu njihovog ispunjavanja, odnosno nesipunjenih obećanja bio je 13.

 

Nakon četiri godine mandata načelnika i gradonačelnika u 12 jedinica lokalne samouprave u BiH, čija obećanja je pratio Istinomjer, može se zaključiti da je tokom kampanje 2016. godine dat nešto veći broj (735) obećanja nego uoči Lokalnih izbora 2012. godine (659). Procenat ispunjenosti obećanja se razlikuje tek u promilima: 44% (2016. godine) naspram 44.8% (2020. godine). Evidentirana je velika razlika u broju datih obećanja, čak i među onim čelnicima lokalnih zajednica koji su na Lokalnim izborima 2016. godine nastupili sa izbornim programom. Sa druge strane, neki od njih koji svoje funkcije obnašaju i više mandata uopće nisu imali dostupne izborne programe. Ipak, u poređenju sa višim nivoima izvršne vlasti u BiH koje Istinomjer također prati, opštine i gradovi i dalje ostaju nivoi na kojima je procenat ispunjavanja predizbornih obećanja daleko veći.

(Istinomjer.ba)