Više od tri stotine zakonskih odredbi i više od pedeset sjednica: Rad NSRS u mandatu 2018 – 2022.

Rad poslanika/ca u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) obilježilo je 55 sjednica. Na njima su 83 poslanika/ce odlučivala/e o više od 300 zakonskih odredbi te usvojila/e većinu. Ovaj mandat obilježio je i niz posebnih sjednica na kojima se diskutovalo o povećanju plata uposlenicima/ama javnih institucija, zaštiti i očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma, prenosu nadležnosti i slično.

NAPOMENA: Tokom septembra 2022. godine, tačnije 14.9.2022,  održane su dvije posebne sjednice Narodne skupštine RS – 34. posebna i 35. posebna sjednica. Samim tim, određene statistike sada glase:

  • ukupno održanih sjednica: 57 22 redovne i 35 posebnih
  • ukupno raspravljanih zakona: 
  • ukupno usvojenih zakona:

Od 55 sjednica, NSRS je održao 22 redovne i 33 posebne sjednice tokom proteklog mandata. Teme ovih sjednica uglavnom su se odnosile na predložene zakonske odredbe i izvještaje o izvršenju budžeta ovog entiteta, kao i radu javnih institucija, ministarstava te organa, ali i odluka o planovima izgradnje i sl. Na ovih 55 sjednica raspravljalo se o 351 zakonu, od čega su 342 prijedloga i nacrta zakona usvojena, dok ih je odbijeno 5. U proceduri je ostao jedan zakon, a poništene su ti usvojene zakonske odredbe. 

Najviše zakona predložila je Vlada Republike Srpske (RS), njih 341, dok su ostali zakoni (prijedlozi i nacrti) dolazili ponajviše od Kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), poslanika/ca Partije demokratskog progresa (PDP) te Ujedinjene Srpske (US). Vlada RS tokom ovog mandata posvetila je veliku pažnju povećavanju plata zaposlenicima/ama u javnim institucijama te u više navrata predložila izmjene i dopune zakonskih odredbi koje regulišu ovo pitanje, a koje su u ovom zakonodavnom organu usvojene. NSRS se također bavio i usklađivanjem procenata izračunavanja doprinosa i poreza na dohodak kako zbog usklađivanja s drugim zakonskim odredbama, tako i zbog usklađivanja određenih odredbi s ciljem poboljšanja općeg socioekonomskog statusa. Jedinice lokalne samouprave Derventa, Laktaši, Istočno Sarajevo i Gradiška tokom ovog mandata stekle su status grada usvajanjem odgovarajućih zakonodavnih odredbi. Ostale najčešće teme odnosile su se na obrazovanje kako na predškolsko, osnovno i srednjoškolsko, tako i na visoko i obrazovanje odraslih, modernizaciju fiskalizacije i poboljšanje privrede te na tržište hartija od vrijednosti. 

Na platformi Javna rasprava građani/ke su postavili/e 126 pitanja poslanicima/ama u NSRS, pri čemu je samo Aleksandar Glavaš, poslanik partije DNS, odgovorio na jedno pitanje. Pitanje se odnosilo na CT aparat u JZU Bolnica “Srbija” u Istočnom Sarajevu. Najučestalije pitanje upućeno poslanicima/ama u NSRS odnosilo se na nabavku vakcina za građane/ke BiH, na koje nijedan poslanik/ca u ovom zakonodavnom organu nije odgovorio/la. 

Na Javnoj raspravi pisalo se i o nekim, među građanima/kama i nosiocima javnih pozicija, važnim temama u vezi s NSRS. Početkom 2021. godine sedam delegata Vijeća naroda RS podnijelo je prijavu o, kako su na kraju i ocijenjene, neustavnim izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Težnja apelacije bila je da Ustavni sud BiH poništi sporne članove koji ne samo da krše Ustav BiH već i Dejtonski mirovni sporazum, istakli su apelanti

Tokom februara 2022. godine u NSRS je usvojen i Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću RS, suprotno Sporazumu o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz utemeljenje VSTV-a BiH. Javna rasprava predočila je pravne odgovore te reakcije domaćih i međunarodnih zvaničnika/ca u analizi o mogućim reperkusijama usvajanja ovog zakona

Piše: Ivana Vučetić 

(javnarasprava.ba)

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

U okviru regionalnog projekta Indeks otvorenosti, u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih...

Danira Karović

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT conference started as a partnership of regional organizations and individuals from the...

Sofija Tovarovic

Interna obuka o provjeri činjenica za medije u BiH

U kontekstu brze digitalne transformacije i procvata informacijskog haosa, kojeg karakterišu pad predanosti profesionalnim novinarskim standardima, rast dezinformacija i očit pad povjerenja civilnog...

Sofija Tovarovic