Idi na sadržaj

Vlada FBiH se obračunava sa radnicima i socijalnim partnerima

Saopštenje Vlade Federacije BiH o predloženim hitnim izmjenama Zakona o radu pokazuje da aktuelna Vlada FBiH nastavlja sa praksom netransparentnog usvajanja ključnih zakonskih akata, bez učešća javnosti i dijaloga sa socijalnim partnerima. Posebno je problematičan sadržaj najavljenih izmjena, koji ukazuje na to da je Vlada odlučila potpuno pogaziti sve principe socijalnog dijaloga i vladavine prava i za sebe uzeti ulogu jedinog aktera u odlučivanju o radničkim pravima u Federaciji. Ovakvo ponašanje je potpuno neprihvatljivo u demokratskom društvu, a posebno je cinično što ga Vlada FBiH pokušava predstaviti kao “reformski korak u skladu sa praksom EU” što ne može biti dalje od istine.

Fadil Novalić - Premijer Federacije BiH
Fadil Novalić – premijer Federacije BiH

Ukoliko se predložene izmjene Zakona o radu usvoje, potpuno će biti derogirana institucija Općeg kolektivnog ugovora i uloga socijalnih partnera u pregovaranju o ekonomskim i socijalnim pravima u FBiH. Prijedlog Vlade FBiH da se odredbe Zakona o radu pretpostave odredbama kolektivnog ugovora predstavlja grubo narušavanje njegove uloge i općeg pravnog načela  lex specialis derogat legi generali (“uži zakon ima prvenstvo nad širim zakonom”), koji se primjenjuje u slučajevima kolizija pravnih normi. Pored toga, na ovaj način bi se narušilo i načelo da se u slučaju kolizije pravnih normi uvijek primjenjuje za radnika povoljnije pravo.

Najava da bi se izmjenama zakona najniža plaća računala isključivo na osnovu kretanja BDP-a umjesto u skladu sa potrošačkim cijenama, pravdana je tvrdnjom da je ovaj potez “u skladu sa principima Evropske unije”, što nema veze sa istinom. Ne postoji država u EU u kojoj je minimalna plaća vezana samo za BDP, a potrošačke cijene najčešći su dominantni kriterij na osnovu kog se utvrđuje iznos “minimalca”. Vlada FBiH ovakvim tvrdnjama obmanjuje javnost i pokušava opravdati potez koji bi direktno naštetio životnom standardu i egzistenciji svih onih koji žive od minimalne plaće.

Najavljene izmjene su izuzetno maliciozne prema dosadašnjim socijalnim partnerima Vlade FBiH, a posebno prema Udruženju poslodavaca, koje je Vlada već “napala” 6.1.2016. ukinuvši mu reprezentativnost bez ikakvih zakonskih osnova. Ovaj je potez Vlada povukla nakon što su poslodavci i sindikati ispregovarali Opći kolektivni ugovor za FBiH bez njenog odobrenja, na koji je premijer Fadil Novalić reagovao proglasivši ga “društveno opasnim” zbog utvrđene minimalne plaće, iako je prije samo pola godine sam obećao mnogo veći rast “minimalca” od onog koji su dogovorili socijalni partneri.

Činjenica da se ovakve izmjene zakona pokušavaju usvojiti u hitnoj proceduri, kako su do sad usvajani i drugi važni zakoni, znak je da Vlada FBiH nastavlja zanemarivati osnovne principe demokratskih procesa i pored jasno iskazanog nezadovoljstva javnosti povlačenjem ovakvih poteza.

Zbog svega ovoga apelujemo na Vladu FBiH da povuče prijedlog izmjena Zakona o radu i umjesto toga nastavi prekinuti dijalog sa socijalnim partnerima u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada čiji je BiH potpisnik, te da prekine praksu uređivanja ključnih pitanja poput radničkih prava kroz netransparentne procedure, hitne postupke i pravno neodbranjive napade na kolektivna prava u Federaciji BiH.

(U.G. Zašto ne)