Idi na sadržaj

Vlada KS ispunila 3 obećanja u prvih 100 dana rada, a provodila aktivnosti na 18% mjera

Dalio Sijah

Vlada Kantona Sarajevo koju su 3. marta 2020. godine formirale Stranka demokratske akcije (SDA), Savez za bolju budućnost (SBB) i Demokratska fronta (DF), u prvih 100 dana svog rada realizovala je tri mjere iz ekspozea koji je premijer Vlade KS Mario Nenadić pročitao pred poslanicima Skupštine KS.

Prema rezultatima monitoringa ispunjenosti mjera Vlade KS koji provodi inicijativa Istinomjer, od ukupno 260 obećanja ocjenu započeto dobila su 44, što znači da je Vlada u prvih 100 dana svog rada provodila aktivnosti na nešto više od 18% obećanih mjera. Jedno obećanje iz ekspozea premijera Nenadića je nakon 100 dana rada Vlade KS prekršeno, dok su dva obećanja ocijenjena kao neispunjena. U slučaju 210 obećanja nisu zabilježene aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

Rezultati monitoringa dostupni su na LINKU.

Najviše obećanja dato je u oblasti ekonomije, njih 100 od kojih su ispunjena dva, dok je realizacija 25 mjera započeta. Dva ispunjena obećanja su se odnosila na izgradnju barijera za zaštitu od buke na A transverzali, što je bila mjera koja je većinom realizovana u mandatu prethodne Vlade KS, te na izgradnju kružnog toka Pofalići koja je započela 20. februara, a završena 16. maja 2020. godine. Među obećanjima koja su dobila ocjenu započeto su i izgradnja I i IX transverzale po dionicama, za šta je rebalansom Budžeta za 2020. izdvojeno 20.158.300 KM, nastavak izgradnje Južne longitudinale, rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema, nabavka novih vozila javnog prevoza, ali i druge mjere poput rekonstrukcije i rehabilitacije postojećih saobraćajnica, povećanja broja parking mjesta i uspostave Centra za upravljanje saobraćajem javnog gradskog prevoza.

S obzirom na to da je u nacrtu Budžeta za 2020. godinu, za implementaciju Kantonalnog ekološkog akcionog plana za dugoročno smanjenje zagađenja bilo predviđeno 700.000 KM, dok u Rebalansu Budžeta za 2020. godinu, usvojenom u maju 2020. godine, sredstva za ovu namjenu nisu predviđena, ova mjera koja je u ekspozeu premijera Nenadića preuzeta iz mjera prethodne Vlade, ocijenjena je kao prekršena.

U oblasti obrazovanja Istinomjer je izdvojio 52 obećanja Vlade Kantona Sarajevo, od čega su samo dva obećanja započeta, dok rad na ispunjavanju 50 obećanja nije započet. Dva obećanja koja su dobila ocjenu započeto, odnose se na uvođenje poticaja za proizvodnju filmova i TV serija u Kantonu Sarajevo i na očuvanje nacionalnog blaga BiH odnosno pomoć za pet institucija čiji status još uvijek nije riješen: Kinoteka BiH, Zemaljski muzej, Univerzitetska i nacionalna biblioteka, Historijski arhiv i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica.

Krajem maja 2020. godine ministar kulture i sporta u Vladi KS, Kenan Alikadić najavio je subvencije za filmsku i TV proizvodnju sa 500.000 KM. Početkom juna javnost je obaviještena da je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo provelo analizu finansijskog stanja šest institucija kulture od državnog značaja, a ministarstvo je također obezbjedilo 300.000 KM za rad Zemaljskog muzeja BiH.

U oblasti pravne države Istinomjer prati realizaciju 27 mjera iz ekspoza Marija Nenadića, a od toga je u slučaju 9 obećanja u prvih 100 dana svog rada Vlada KS vršila određene aktivnosti na njihovom ispunjenju, te su ona trenuto ocjenjena kao “započeta”. Među njima su se našla obećanja koja se odnose na jačanje efikasnosti i nezavisnosti sudova i tužilaštvaunaprijeđenje zaštite ljudskih prava u KS, izgradnja kuće nacionalnih manjina u naselju Ciglane, provođenje i doradu strateških i zakonskih rješenja u borbi protiv korupcije ali i borbu protiv svih vidova kriminala.

S tim u vezi treba podsjetiti na realizovanu operativnu akciju kodnog naziva “PEČAT” kao i akciju pronalaska, kontrole i premještanja migranata koji su pronađeni na otvorenim javnim površinama i nelegalnim privatnim smještajima na području Kantona Sarajevo, kojom prilikom je više od 400 lica – migranata, u saradnji sa Službom za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), smješteno u migrantski centar Blažuj, gdje su prethodno osigurani neophodni uvjeti za smještaj istih. Među obećanjima koja su dobila ocjenu započeto u ovoj oblasti je i ono koje se odnosi na rad policije u zajednici. Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ismir Jusko posjetio je tokom aprila ove godine operativni centar Tima volontera Sarajevo potvrdivši tom prilikom da MUP KS pruža konstantu podršku Timu volontera, a što je dogovoreno na prvom zajedničkom sastanku održanom u martu.

Obećanje o izradi Budžeta za građane u 2020. godini je ocijenjeno kao neispunjeno, s obzirom da ovaj dokument nije kreiran ni prilikom usvajanja Budžeta za 2020. godinu, niti nakon usvajanja njegovog rebalansa u maju ove godine.

U oblasti socijalne politike Istinomjer prati 40 obećanja od kojih je jedno ispunjeno u prvih 100 dana rada Vlade KS, dok ih je šest ocijenjeno kao započeto. Skupština Kantona Sarajevo, 18. maja 2020. usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH. Riječ je o izmjenama i dopunama Zakona koji je u formi nacrta usvojen od strane prethodnog saziva Vlade KS kojom je predsjedavao Edin Forto. Započet je rad na realizaciji obećanja koje se odnosi na saradnju i podršku udruženjima iz resora socijalne zaštite, humanitarnog rada, udruženja osoba sa invaliditetom i udruženja civilnih žrtava rata, ali i obećanja koja su se odnosila na zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje boračke populacije.

Obećanje koje se odnosilo na rješavanje stambenog pitanja za mlade, također je preuzeto od prethodnog saziva Vlade KS. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je ukinulo model po kojem su mladi dobivali subvencije na stanove. Sredstva u iznosu od 550.000 KM, koja su planirana za tu namjenu prebačena su “Stambeni razvoj”, te je najavljeno da će 2020. godine biti osmišljen novi model realizacije pomoći reješavanje stambenog pitanja za mlade.

oblasti državnog uređenja data su 33 obećanja, a Vlada KS je u prvih 100 dana svog rada provodila određene aktivnosti na realizaciji tek dvije mjere, dok je jedna mjera ocijenjena kao neispunjena. Dvije mjere na kojima su se u ovoj oblasti provodile aktivnosti odnosile su se na reorganizaciju preduzeća GRAS, te na analizu poslovanja ovog preduzeća. Obećanje da će Vlada KS “u roku od 3 mjeseca izvršiti analizu donesenih zakona i propisa iz nadležnosti Ministarstva pravde i uprave KS, sa aspekta uočenih nedostataka u primjeni istih te poduzeti aktivnosti na izradi novih rješenja u cilju prevazilaženja uočenih nedostataka”, ocijenjeno je kao neispunjeno.

Najmanje obećanja, ukupno 8 dato je u oblasti zdravstva, a Vlada KS je tokom prvih 100 dana svog rada poduzimala određene aktivnosti na realizaciji dva obećanja, koja su bila u direktnoj vezi sa borbom protiv pandemije novog korona virusa (COVID- 19), te su ona dobila ocjenu započeto. Određene aktivnosti su provođene u vezi sa rješavanjem prostora izolatorija za visoko kontagiozna oboljenja/nova zarazna oboljenja u Kantonu Sarajevo, kao i u vezi sa definisanjem referalnoga puta pacijenta. U tom pogledu prošireni su kapaciteti laboratorija za testiranje i osiguran dovoljan broj testova, što je rezultiralo povećanim brojem testiranja na koronavirus u Kantonu Sarajevu, u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Također su donesene odgovarajuće odluke i uspostavljeni prostori za karantenu i prinudnu izolaciju.

Jasno definisanje referalnoga puta pacijenta, od tima obiteljske medicine, preko odabranoga specijalističkoga tima do hospitalnih kapaciteta u Kantonu Sarajevo aktuelna Vlada KS na početku svog mandata okarakterisala je kao “neophodnost”, navodeći da je “potrebno je usmjeriti i skratiti put pacijenta, kako bi se što prije došlo do dijagnostike i početka adekvatnoga liječenja i tretmana”. Prvi korak u tom pravcu učinjen je 08. aprila ove godine na 13. vanrednoj sjednici Vlade KS na kojoj su imenovani vršioci dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja KS. Novoimenovani Upravni odbor Doma zdravlja KS smijenio je Mehmeda Kulića sa pozicije direktora ove ustanove, a za novog direktora imenovan je Muhamed Ahmić. Međutim, Vlada KS još uvijek nije pristupila izmjeni i novom definisanju referalnoga puta pacijenta u KS.

Vlada Kantona Sarajevo tako je u prvih 100 dana svog rada provodila aktivnosti na 18% mjera od ukupno 260 koliko ih prati Istinomjer. Aktivnosti na realizaciji sve tri mjere koje su ocijenjene kao ispunjene u ovom periodu, započete su tokom mandata prethodne Vlade KS, nastavljene su i u programu rada aktuelne Vlade. S obzirom da su među mjerama u ekspozeu koji je u Skupštini KS podnio Mario Nenadić navedene i brojne mjere koje su se nalazile i u programu prethodne Vlade, svakako će biti zanimljivo pratiti progres tokom godine.

Analizu sa rezultatima monitoringa prvih 100 dana rada prethodne Vlade KS, koju je krajem 2018. godine formiralo šest političkih partija (Naša stranka, Narod i Pravda, SDP, SBB, DF i Nezavisna bosanskohercegovačka lista) možete pročitati OVDJE, dok finalne rezultate monitoringa rada prethodne Vlade KS pogledajte na LINKU.