Idi na sadržaj

Zagovarajmo biciklističke staze u Skoplju – kratak pregled radionice u Makedoniji

postits macedoniaTreći je i također zadnji dan naše radionice u Makedoniji. Jučer je grupa odabrala projekat na kome će raditi sljedećih nekoliko mjeseci i koji će završiti na POINT DataThon-u.

Dvadeset inicijalnih ideja za projekte

Grupa sastavljena od predstavnika sljedećih organizacija: Eko – svest, Coalition All for Fair Trials, Pogon, CRPM, Public, MCMS, FOOM, Finance Think, Reaktor, FINKI, YEF, krenula je sa dvadeset ideja od koji su na kraju odabrali samo jednu. Ideje su se kretale od velikih, dugoročnih, strategijskih, kao što je rad na uvođenju participativne demokratije, do određenijih, kao što je bila ideja za zagovaranje boljih javnih toaleta u zgradama javnih ustanova i školama. Finalni projekat je fokusiran na bicikliste u Skoplju.

Zagovarajmo biciklističke staze u Skoplju

Cilj projekta je prikupiti podatke važne za zagovaranje koje se odnosi na bicikliste u gradu. Pošto su u Makedoniji bickli u kategoriji “ostalih vozila”, o njihovom saobraćaju postoji veoma malo podataka. Zbog toga aktivisti namjeravaju podatke skupljati crowdsourcingom, pomoću mobilne aplikacije i koristiti ih za zagovaranje temeljeno na dokazima. Kombinirajući ove podatke sa policijskim podacima o ukradenim biciklima i biciklističkim nesrećama, dobićemo preciznu “heath map”, te razumjeti kakva je stvarna situacija sa biciklizmom u Skoplju i kako je možemo popraviti. Ovo će situaciju učiniti boljom, živote sigurnijima, pomoći u urbanom razvoju Skoplja, kao i u ekologiji.

Grupa će raditi na projektu sljedeća dva mjeseca, budite u toku. Evo i “poslastica” sa radionice, prezentacija Done Džambarske na makedonskom jeziku o podacima i otvorenim podacima: