Idi na sadržaj

Zapošljavamo pripravnika/cu i istraživača/icu

Admin

U.G. “Zašto ne” traži kandidate/kinje za pozicije pripravnik/ca i istraživač/ica na platformama Javna rasprava i Javna rasprava Lokal.

Javnarasprava.ba je web platforma na kojoj građani/ke imaju mogućnost da direktno učestvuju u procesima donošenja odluka u BiH, kao i priliku da komuniciraju sa onima koji te odluke i donose. Putem ove stranice, građani/ke mogu saznati više o procesima donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima, uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri i komunicirati sa izabranim parlamentarcima/kama. 

Javna rasprava Lokal pruža kompletan uvid u rad općina i gradova, te daje pregled svih aktivnosti u vezi sa čelnicima i vijećem, kao i drugim značajnim akterima na lokalnom nivou.

UG “Zašto ne” je poslodavac koji promoviše jednakost u zapošljavanju, te naglašavamo da je svaka pozicija u organizaciji jednako otvorena za sve kandidate/kinje koji/e ispunjavaju tražene kvalifikacije, bez obzira na njihov etnički, nacionalni, vjerski, rasni i rodni identitet, invaliditet ili seksualnu orijentaciju. 

1. Pozicija pripravnika/ce (puno radno vrijeme)

Opis posla

Kandidat/kinja će obavljati sljedeće poslove i zadatke:

 • Kontinuirano pratiti procese donošenja zakona i odluka na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • Kreirati sadržaj za web portal javnarasprava.ba,
 • Asistirati koordinatorici projekta u pripremi analiza i procesima istraživanja, 
 • Komunicirati sa nadležnim službama državnog i entitetskih parlamenata, te trećim licima u okviru realizacije projektnih obaveza,
 • Obavljati druge poslove iz djelokruga platforme Javna rasprava, u skladu sa odlukama izvršnog direktora i koordinatorice tima.

Uslovi/kvalifikacije

 • Završen bachelor ili master studiji na Pravnom fakultetu ili Fakultetu političkih nauka (radno iskustvo poželjno),
 • Obavezno znanje engleskog jezika,
 • Obavezno poznavanje rada na računaru (poželjno iskustvo rada sa Google i Microsoft Office programima),
 • Obavezno poznavanje državnog uređenja, pozitivno pravnih propisa, Ustava i zakona Bosne i Hercegovine,
 • Razumijevanje procesa donošenja zakona i odluka na državnom i entitetskim nivoima,
 • Poželjno je poznavanje društvenih i političkih prilika, te aktuelnih zbivanja u BiH i regionu,
 • Poželjno je iskustvo pisanja i uređivanja novinarskih tekstova, analitičkih i istraživačkih radova, izvještaja i sl.
 • Poželjno je iskustvo u kreiranju sadržaja za društvene mreže,
 • Spremnost na timski rad,
 • Mogućnost putovanja unutar i van BiH,
 • Vozačka dozvola B kategorije (poželjno)

2. Pozicija istraživača/ice na platformi Javna rasprava Lokal (pola radnog vremena)

Uslovi/kvalifikacije

 • Student/ica fakulteta društveno-humanističkog područja

Opis posla

 • Kreiranje sadržaja za web portal lokal.javnarasprava.ba,
 • Kontinuirano praćenje sjednica i procesa donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave,
 • Asistiranje koordinatorici projekta i članovima/cama tima pri realizaciji projektnih zadataka i aktivnosti


Proces selekcije podrazumijeva intervju sa odabranim kandidatima/kinjama i testni zadatak za kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor. 

Pozicija 1 zahtijeva probni rad u trajanju od tri mjeseca (probni rad će biti plaćen). 

Mi vam nudimo: 

 • Pozitivnu radnu atmosferu
 • Mogućnost ličnog usavršavanja i napredovanja 
 • Podršku za kreativnost i inicijativu
 • Mogućnost rada online
 • Fleksibilno radno vrijeme

Grad: Sarajevo

Država: Bosna i Hercegovina

Broj pozicija: 2 

Aplikacija treba da sadrži:    

 • CV (obavezno)
 • Motivaciono pismo (obavezno)
 • Primjer prethodnog rada relevantnog za zahtijevane kvalifikacije (poželjno)
 • Referenca prethodnih poslodavaca ili preporuka (dodatak aplikaciji, poželjno)

Rokovi konkursa:

 • Konkurs će biti raspisan 6. 12. 2021.
 • Konkurs će biti otvoren do 30. 12. 2021.
 • Zasnivanje radnog odnosa bit će realizovano do 7. 2. 2022.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i našom konkursnom procedurom, prijave za posao obrađujemo i arhiviramo ako su pristigle putem: e-mail adrese: [email protected] ili direktno na adresu: U.G. Zašto ne, ul. Gabriele Moreno Locatelli 21, 71 000 Sarajevo.