Zapošljavamo pripravnika/cu i istraživača/icu

U.G. “Zašto ne” traži kandidate/kinje za pozicije pripravnik/ca i istraživač/ica na platformama Javna rasprava i Javna rasprava Lokal.

Javnarasprava.ba je web platforma na kojoj građani/ke imaju mogućnost da direktno učestvuju u procesima donošenja odluka u BiH, kao i priliku da komuniciraju sa onima koji te odluke i donose. Putem ove stranice, građani/ke mogu saznati više o procesima donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima, uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri i komunicirati sa izabranim parlamentarcima/kama. 

Javna rasprava Lokal pruža kompletan uvid u rad općina i gradova, te daje pregled svih aktivnosti u vezi sa čelnicima i vijećem, kao i drugim značajnim akterima na lokalnom nivou.

UG “Zašto ne” je poslodavac koji promoviše jednakost u zapošljavanju, te naglašavamo da je svaka pozicija u organizaciji jednako otvorena za sve kandidate/kinje koji/e ispunjavaju tražene kvalifikacije, bez obzira na njihov etnički, nacionalni, vjerski, rasni i rodni identitet, invaliditet ili seksualnu orijentaciju. 

1. Pozicija pripravnika/ce (puno radno vrijeme)

Opis posla

Kandidat/kinja će obavljati sljedeće poslove i zadatke:

 • Kontinuirano pratiti procese donošenja zakona i odluka na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • Kreirati sadržaj za web portal javnarasprava.ba,
 • Asistirati koordinatorici projekta u pripremi analiza i procesima istraživanja, 
 • Komunicirati sa nadležnim službama državnog i entitetskih parlamenata, te trećim licima u okviru realizacije projektnih obaveza,
 • Obavljati druge poslove iz djelokruga platforme Javna rasprava, u skladu sa odlukama izvršnog direktora i koordinatorice tima.

Uslovi/kvalifikacije

 • Završen bachelor ili master studiji na Pravnom fakultetu ili Fakultetu političkih nauka (radno iskustvo poželjno),
 • Obavezno znanje engleskog jezika,
 • Obavezno poznavanje rada na računaru (poželjno iskustvo rada sa Google i Microsoft Office programima),
 • Obavezno poznavanje državnog uređenja, pozitivno pravnih propisa, Ustava i zakona Bosne i Hercegovine,
 • Razumijevanje procesa donošenja zakona i odluka na državnom i entitetskim nivoima,
 • Poželjno je poznavanje društvenih i političkih prilika, te aktuelnih zbivanja u BiH i regionu,
 • Poželjno je iskustvo pisanja i uređivanja novinarskih tekstova, analitičkih i istraživačkih radova, izvještaja i sl.
 • Poželjno je iskustvo u kreiranju sadržaja za društvene mreže,
 • Spremnost na timski rad,
 • Mogućnost putovanja unutar i van BiH,
 • Vozačka dozvola B kategorije (poželjno)

2. Pozicija istraživača/ice na platformi Javna rasprava Lokal (pola radnog vremena)

Uslovi/kvalifikacije

 • Student/ica fakulteta društveno-humanističkog područja

Opis posla

 • Kreiranje sadržaja za web portal lokal.javnarasprava.ba,
 • Kontinuirano praćenje sjednica i procesa donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave,
 • Asistiranje koordinatorici projekta i članovima/cama tima pri realizaciji projektnih zadataka i aktivnosti


Proces selekcije podrazumijeva intervju sa odabranim kandidatima/kinjama i testni zadatak za kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor. 

Pozicija 1 zahtijeva probni rad u trajanju od tri mjeseca (probni rad će biti plaćen). 

Mi vam nudimo: 

 • Pozitivnu radnu atmosferu
 • Mogućnost ličnog usavršavanja i napredovanja 
 • Podršku za kreativnost i inicijativu
 • Mogućnost rada online
 • Fleksibilno radno vrijeme

Grad: Sarajevo

Država: Bosna i Hercegovina

Broj pozicija: 2 

Aplikacija treba da sadrži:    

 • CV (obavezno)
 • Motivaciono pismo (obavezno)
 • Primjer prethodnog rada relevantnog za zahtijevane kvalifikacije (poželjno)
 • Referenca prethodnih poslodavaca ili preporuka (dodatak aplikaciji, poželjno)

Rokovi konkursa:

 • Konkurs će biti raspisan 6. 12. 2021.
 • Konkurs će biti otvoren do 30. 12. 2021.
 • Zasnivanje radnog odnosa bit će realizovano do 7. 2. 2022.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i našom konkursnom procedurom, prijave za posao obrađujemo i arhiviramo ako su pristigle putem: e-mail adrese: [email protected] ili direktno na adresu: U.G. Zašto ne, ul. Gabriele Moreno Locatelli 21, 71 000 Sarajevo.

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic