Idi na sadržaj

“Zašto ne” na konferenciji “Šta je vitalni interes naroda i kome on pripada?”

Centar za političke studije u Sarajevu u saradnji sa Domom naroda Parlamenta FBiH organizirao je danas konferenciju “Šta je vitalni interes naroda i kome on pripada? Ustavnopravna i politička dimenzija”. Cilj konferencije je bliže određenje ustavnopravnog i društvenog fenomena, mogućnosti davanja ovog prava i grupi ostalih, te način i razloge njegovog korištenja u političkoj praksi u BiH, a ispred naše organizacije ovom skupu pridružio se Darko Brkan, čiju izjavu možete pogledati u videu ispod.

Šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH Mary Ann Hennessey  kazala je da ova konferencija dolazi u pravo vrijeme, odnosno u periodu kada se diskutuje o pravima građana u odnosu na nacionalna prava, ali  i u vrijeme prijedloga ustavnih reformi.

“Instrument vitalnog nacionalnog interesa se ponekad zloupotrebljava, naročito zbog toga što još nije u potpunosti definisano i jasno kada se on smije koristiti i u koje svrhe. Vrlo često samo političke stranke odlučuju kada će se koristiti ovim instrumentom. To ne znači da vitalni nacionalni interes ne treba da postoji…Vijeće Evrope i Venecijanska komisija su jasno rekli da treba samo jasno definisati čemu služi taj instrument”, kazala je Hennessey.

Predstavnik Organizacija Vaša prava BiH Nedim Kulenović istaknuo je da je u Republici Srpskoj (RS) najdinamičnija upotreba mehanizma vitalnog nacionalnog interesa, gdje uglavnom Klub delegata Bošnjačkog naroda pokreće ovo pitanje.

“U najvećem broju, više od 80 posto slučajeva, uspješnost korištenja ovog mehanizma je mala. Razlog tome je što je Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u RS postavilo izrazito visoke proceduralne uslove za pokretanja vitalnog nacionalnog interesa te u tom smislu postoje određena razmimolilaženje sa FBiH, jer, iako su ustavne odredbe praktično identične, procedure su različite tako da je uspješnot korištenja tog mehanizma u RS u značajnoj mjeri umanjena”, kazao je Kulenović.

dbIzvršni direktor Centra za političke studije Damir Banović kaže da se vitalni nacionalni interes kao mehanizam blokade u donošenju odluka vrlo često zloupotrebljava te da treba razmotriti na koji način se to može spriječiti.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH Radoje Vidović ne smatra da se vitalni nacionalni interes često zloupotrebljava.

“Praksa pokazuje da je do sada, u 19 godina postojanja FBiH, ovaj mehanizam pokrenut samo 14 puta. Od toga je u većini slučajeva postignuta sagalasnost između klubova konstituvnih naroda tako da ne možemo reći da je ovaj mehanizam bio zloupotrijebljen”, kazao je Vidović.

Centar za političke studije je novoosnovana organizacija koja se bavi istraživanjem, edukacijom i zagovaranjem.

Od posebnog interesa ovog centra su pitanja ustavnih reformi i poboljšanje strukture i procesa političkog sistema BiH.

Centar za političke studije će tokom 2013. godine organizovati niz okruglih stolova i stručnih rasprava, te će se aktivno uključiti u procese reforme političkog sistema i EU integracija kroz studije, izrade preporuka i lobiranje za promjene.

(n24.ba/zastone.ba)