Idi na sadržaj

Zvanično promovirana kampanja Razglasaj 2010!

razglasaj yoU prostorijama CIPS-a u Sarajevu promovirana je kampanja Razglasaj 2010 koju između ostalog čine informativni portal Razglasaj.ba i web alatka Glasometar. Radi se o web alatki preko koje po prvi put u BiH, poput sličnih projekata širom svijeta, na jednostavan način kroz 30 pitanja u kratkoj i 48 pitanja u dužoj verziji možete doći do političke opcije koja vam je najbliža. Napravljen je tako što su poslani upitnici političkim partijama koje su odgovorile na ista pitanja, te je kreiran svojevrstan kviz na kraju kojeg možete saznati koja je stranka koja vam po svom programu najviše odgovara.

„Poslali smo upitnik za 19 partija koje će prema dosadašnjim iskustvima i svim dostupnim anketama najvjerovatnije preći izborni prag i biti bitan faktor u daljnjem procesu. Od HDZ-a i SNSD-a nikad nismo dobili odgovore, ali smo njihove odgovore prilagodili onim što su kroz dosadašnji rad pokazali i što stoji u njihovim programima“, kazao je na prezentaciji Glasometra i portala Razglasaj.ba Darko Brkan, predsjednik Udruženja „Zašto ne“ koje provodi kampanju Razglasaj 2010! Uz podršku Centra civilnih inicijativa i National Endowment dor Democracy. Dodao je kako nisu odgovorili i HSP i DP.

Kako je rečeno na promociji, Glasometar omogužava ne samo građanima da razumije kojoj političkoj opciji su najbliži, već i samim strankama da se profiliraju.

Kampanja Razglasaj 2010.! U pripremnoj fazi traje već šest mjeseci, a u narednim danima će aktivisti posjetiti veliki broj gradova širom BiH gdje će građanima na svojim punktovima omogućiti da isprobaju Glasometar i vide koja politička opcija im je najbliža.

Kampanja Razglasaj 2010., koju, između ostalog, čine portal Razglasaj i web-alatka za mjerenje preferencija glasača Glasometar, u potpunosti je posvećena predizbornom procesu i Općim/opštim izborima 2010., koji se održavaju 3. oktobra. Cilj kampanje je podizanje svijeti i informisanosti glasača/ica, skretanje pažnje na ključne probleme u BiH (pogotovo u predizbornoj kampanji), približavanje političkih partija građanima/kama i obrnuto, istraživanje raspoloženja glasača/ica te, u konačnici, stvaranje atmosfere neophodnosti glasanja ukoliko ova zemlja i njeni stanovnici/ice žele bolju budućnosti

Razglasaj.ba je informativni portal za kampanju za izbore 2010. kao i motivacijsko, organizacijsko i sredstvo za podizanje nivoa svijesti javnosti, u vezi sa izbornim procesom i izborima.

Na portalu se nalaze redovne vijesti u vezi sa izborima, političkim strankama, civilnim društvom, osnovne informacije o izborima, izbornom procesu, opcijama glasanja i slično.

razglasaj foto

Osim ovoga, stranica de sadržati i podatke koji se tiču izbora u smislu svih kandidata, kandidatskih listi na svim nivoima vlasti i izbornim jedinicama u BiH kroz personalizirane dijelove stranice za sve kandidate, kao i redovne informacije vezane za izbore iz svih dijelova BiH.

Takođe, na stranici će biti i komentari i blogovi građana/ki, interaktivne alatke za volontere te ostale sadržaje u vezi sa izborima.

S obzirom na podatak da cca. 37% građana/ki BiH koristi internet, UG Zašto ne u saradnji sa svojim partnerima će organizovati „turneju“ tokom koje će stanovnici/ice svih većih gradova u BiH imati priliku da se upoznaju sa kampanjom i na uličnim akcijama praktično ispitaju svoje političko mišljenje kroz Glasometar. Ulična kampanja počinje 10. 6. u Sarajevu, a nastavlja se 13. i 14. 6. u Banjoj Luci, 15. 6. u Tuzli, 16. 6. u Mostaru, 18. 6. u Stocu, 19. 6. u Zenici, 24. 6. u Konjicu, 25. 6. u Žepču te 28. 6. u Travniku. Ovo je samo prvi dio kampanje, planiran za juni, dok se drugi dio aktivnosti planira za juli, august i septembar sa sličnim sadržajem. (Razglasaj.ba)