Idi na sadržaj

ACTION SEE: Kreirane preporuke za unaprijeđenje otvorenosti institucija u BiH

Alisa Karović

Mreža nevladinih organizacija ACTION SEE, nakon provedenog istraživanja o otvorenosti institucija kroz Regionalni indeks otvorenosti vlasti u 6 zemalja jugoistočne Evrope (BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo), krerirala je mape puta za dobro upravljanje. Mape puta sadrže preporuke za unaprjeđenje sadašnjeg stanja i biti će upućene svim institucijama. Generalni zaključak kako za BiH, tako i za stale zemlje regiona je da institucije trebaju intenzivno raditi na povećanju otvorenosti prema građanima, posebno u domenima pristupačnosti i transparentnosti.

Indeks otvorenosti je složeni indikator koji mjeri stepen otvorenosti vlasti zapadnog Balkana prema građanima i društvu i osmišljen je kako bi definisao do kojeg nivoa građani zapadnog Balkana dobijaju pravovremene i razumljive informacije od njihovih institucija. Index inače mjeri stepen do kojeg su stepena institucije zemalja Zapadnog Balkana otvorene prema građanima i društvu prema kriterijima pristupačnosti, učinkovitostima, integriteta i transparentnosti, a analizirane su institucije izvršne i zakonodavne vlasti, organi uprave i lokalne samouprave, kao i pravosudne institucije.

Istraživanje je pokazalo kako većina analiziranih institucija ne provodi dosljedno Zakon o slobodi pristupa informacijama, te se u tom smislu kroz mapu puta preporučuje i dosljedno provođenje ovog Zakona na način da bi svaka institucija trebala konzistentno objavljivati registar informacija u svom posjedu, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, te odrediti odgovornu osobu nadležnu za zahtjeve za pristup informacijama, čije ime i kontakt-podaci moraju biti objavljeni na zvaničnoj web strani svakog zakondavnog tijela

Također, imovinski kartoni članova parlamentarnih tijela, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, kao i kartoni načelnika i gradonačelnika, trebaju biti javno dostupni na zvaničnim web portalima, bez obzira na to što nisu objavljeni na stranici Centralne izborne komisije BiH

Institucije u pogledu transparentnosti treba da obezbijede kontinuirano i ujednačeno objavljivanje svih budžetskih dokumenata, a posebno kvartalnih i godišnjih izvještaja o izvršenju budžeta, minimalno za posljednje tri godine.  Osim toga, institucije vlasti u BiH bi trebale objavljivati “Budžet za građane” kako bi se građanima/kama obezbijedio jednostavan i pristupačan uvid u budžete.

Zajedničko za sve institucije je da se dokumenti ne objavljuju u otvorenom format što otežava njihovu analizu, te se kroz mapu puta preporučuje i njihovo objavljivanje u open data formatu, kako bi se informacije učinile dostupnijim i lakše pretraživim.

Također, institucije vlasti trebaju na svojim zvaničnim web portalima objavljivati i godišnje planove javnih nabavki, što se dešava jako rijetko. Pozivi, odluke ugovori i druga dokumentacija o javnim nabavkama također trebaju biti dostupni na zvaničnim web portalima institucija izvršne vlasti. I pored toga što postoji portal javnih nabavki koji objedinjuje proces javnih nabavki svih nivoa vlasti, standardi transparentnosti nalažu da se svi finansijski dokumenti institucija, ukljčujući dokumente koji se odnose na javne nabavke, objavljuju na njihovim zvaničnim stranicama, kako bi se u potpunosti ispoštovalo pravo javnosti na potpunu informiranost i transparentnost u postupcima javnih nabavki.

Kroz oko 80 indikatora po instituciji Regionalni indeks otvorenosti je prikupio preko 25.000 podataka o institucijama u regionu. Mjerenje je sprovedeno u periodu od oktobra do kraja decembra 2016. godine u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Kosovu, a realizovano je uz finansijsku podršku EU u sklopu projekta “Mreža za odgovornost, nove tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi”.

Mrežu ACTION SEE čine U.G. „Zašto Ne“ iz BiH, Centar za Istraživanje Transparentnosti Odgovornosti iz Srbije, Fondacija Metamorfozis iz Makedonije i Centar za Demokratsku Tranziciju iz Crne Gore, Westminster Foundation for Democracy, Open Data Kosovo i Mjaft iz Albanije.

Kreirane preporuke za unaprjeđenje otvorenosti institucija u BiH možete pronaći ovdje.