Antikorupcija i borba protiv organizovanog kriminala – neophodan korak ka evropskim vrijednostima

Istraživanje „Antikorupcija i borba protiv organizovanog kriminala – neophodan korak ka evropskim vrijednostima“, koje su provele organizacije civilnog društva iz regiona Jugoistočne Evrope, daje pregled javnih politika i normativnog okvira koji se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, sa osvrtom na postojeći institucionalni okvir i domašaje u primjeni važećih propisa.

Najbitniji nalaz u pogledu strateškog okvira, odnosno postojanja zadatih okvira i osnovnih načela u sklopu kojih se kreću rješenja iz javnih politika je da strateški dokumenti u BiH pate od nekoherentnosti, kao i da ne postoje jasne procjene i analize na osnovu kojih se dalje izvode prijedlozi i zaključci, tj. da javne politike nisu zasnovane na činjeničnim procjenama.

U analizi je razmatran i postojeći zakonodavni okvir, u smislu njegove usklađenosti sa međunarodnim standardima i preporukama, te je data procjena koliko postojeća rješenja pružaju pouzdan osnov za obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom.

Generalna ocjena je da je domaće zakonodavstvo opterećeno čestim izmjenama i dopunama, da je djelomično usklađeno sa međunarodnim standardima, i da su u ključnim oblastima (npr. sukob interesa ili finansiranje političkih partija) ostavljene pravne praznine ili nedorečenosti koje smanjuju ukupnu ocjenu normativnom okviru.

Iz analize institucionalnog okvira proizilazi da u Bosni i Hercegovini postoje specijalizovana tijela u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da mnoga od njih imaju garantovanu zakonsku nezavisnost, ali da se u njihovom radu ispostavlja da im nedostaje stvarna operaciona nezavisnost. Iako postoje mnoga zasebna tijela, pojavile su se naznake da ona između sebe nisu usklađena, kao i da im nedostaju specijalistička znanja i tehnike koji su neophodni u razotkrivanju sofisticiranih oblika kriminaliteta.

BiH takođe karakteriše složen institucionalni mehanizam i pojava postojanja više organa čije se nadležnosti preklapaju, ili nisu jasno razgraničene. Zanimljivo je da iako postoji niz posebnih tijela mnoga od njih nemaju efektivnu ili stvarnu nadležnost u smislu otkrivanja ili sprečavanja korupcije, pa tako ne postoji ni nezavisni organ u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja.

Indikativno je i da su izrečene sankcije počiniocima krivičnih djela korupcije izuzetno blage, te one ne mogu služiti svrsi u smislu odvraćanja konkretnih i potencijalnih učinioca od činjenja novih krivičnih djela (specijalna i generalna prevencija).

U narednom periodu neophodno je uskladiti strateška opredjeljenja i javne politike, te ih povezati u jedinstvenu cjelinu. Iz važećeg strateškog okvira je vidljivo da se većina odluka i novih propisa donose bez stvarne procjene i dubinskih analiza, već da se odluke donose nasumično i na bazi kratkoročnih očekivanja u smislu namirenja dnevno-političkih potreba.

U pogledu konkretnih preporuka za poboljšanje u oblasti za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, skrećemo pažnju na one koje su najznačajnije i kojima bi trebalo pristupiti što prije:

  • Pojačati operacionalne nezavisnosti specijalizovanih tijela u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
  • Uskladiti strateška opredjeljenja i javne politike, te povezivanje istih u jedinstvenu cjelinu.
  • Uvesti specijalističke treninge za nosioce pravosudnih funkcija kao i za policijsko osoblje koje radi na ovim slučajevima.
  • Osnažiti nezavisne institucije u pogledu nadležnosti u slučajevima sukoba interesa i pristupa informacijama od javnog značaja.

Istraživanje je provelo UG “Zašto ne” u saradnji sa partnerima u zemljama regiona  – Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore, Centrom za istraživanje transparentnosti i odgovornosti (CRTA) iz Srbije, te Metamorphozis fondacijom iz Makedonije, a možete ga preuzeti na linku ispod:

Antikorupcija i borba protiv organizovanog kriminala

 

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT...

Sofija Tovarovic

Održana je druga radionica ACTION SEE mreže

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic

Sarajevo domaćin panel-diskusije o evoluciji propagandnih narativa o Ukrajini

Povodom godine od početka ruske invazije na Ukrajinu, Evropska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) i Ured EU u Bosni i Hercegovini organizirali su prošle sedmice u Sarajevu panel-diskusiju pod...

Sofija Tovarovic