Idi na sadržaj

„Bolji ustav“ prezentiran građanima i građanke Mostara i Livna

9Aktivisti i aktivistkinje UG „Zašto ne“ su 29. i 30. marta održali ulične akcije u Mostaru i Livnu na kojima su građanima i građankama prezentovali projekat „Moj ustav, bolji ustav!“ – web aplikaciju koja ima za cilj svima približiti ustave u BiH i omogućiti im da bolje razumiju pojedina ustavna rješenja, kao i sve one amandmane koji su do sada bili predlagani  u parlamentima u BiH, kao i da predlože svoje amandmane.

Građani i građanke su imali priliku da se i sami upoznaju sa web stranicom Bolji ustav, da izraze svoje slaganje ili neslaganje sa pojedinim odredbama tri ustava u BiH (Ustav BiH, Ustav FBiH i Ustav RS), kao i da predlože svoja rješenja.

Ove dvije akcije su dio njih 40,  koje će se u narednom periodu desiti u preko 30 gradova u BiH i koje za cilj imaju da online platforme UG “Zašto ne” približe i građanima i građankama koji nemaju pristup internetu. Svaka od akcija će, preko improvizovane kompjuterske laboratorije od 10tak računara, omogućiti građanima i građankama da direktno na ulicama koriste alatke.

Portal “Bolji ustav” je nastao iz potrebe da se u BiH čuje glas i mišljenje građana/ki o ključnim reformama iz kojih su potpuno isključeni, te u tom smislu predstavlja jedino mjesto gdje se zaista traži i cijeni  njihovo mišljenje o ustavima u BiH. Projekat realizuju UG „Zašto ne“ u saradnji sa UG „Oštra nula“ iz Banja Luke, uz podršku Centara Civilnih Inicijativa.

U sklopu ovih akcija, u Mostaru i Livnu, predstavljeni su i drugi projekti iz oblasti novih tehnologija kojima se bavi UG „Zašto ne“, a to su online platforma „Popravi mi školu“ putem koje se mogu prijaviti problemi u obrazovnom sistemu u BiH, kao i stranica „Pravo da znam“ kreirana da bi se građanima/kama u BiH omogućilo lakše ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama, ali i kako bi se vlasti u BiH učinile odgovornijim i transparentnijim. Tako su građani i građanke mogli direktno sa akcija poslati zahtjeve za slobodan pristup informacijama, te ukazati na probleme u obrazovanju s kojima su u direktnom dodiru.

Osim upoznavanja sa web platformama, građani i građanke mogu podržati i kampanju “Građanin/građanka prije svega – za BiH bez diskriminacije!” koju provodi Koalicija Jednakost, čiji članovi su i UG “Zašto ne” i UG “Oštra nula”.

[zngallery]

Pogledajte kako je izgledala ova kampanja u Mostaru i Livnu.

Svi zainteresovani mogli su se informisati o kampanji, njenim dosadašnjim i budućim aktivnostima, te se fotografisati sa porukom koja najbolje izražava njihov  identitet, način na koji se žele izjasniti na popisu, ili stav protiv ustavne diskriminacije na etničkoj i nacionalnoj osnovi. Sve fotografije će, stajati na web-sajtu kampanje i motivisati i druge ljude da javno i bez straha pošalju svoju podršku u zajedničkoj borbi protiv diskriminacije.