Idi na sadržaj

Evropski sud za ljudska prava definitivno potvrdio ustavnu diskriminaciju Ostalih!

koalicijaKoalicija “Jednakost” želi da izrazi svoju duboku zabrinutost još jednom presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju „Zornić protiv BiH“, koju je Bosna i Hercegovina dočekala sa nepromijenjenim ustavnim sistemom, koji i dalje diskriminira sve građane i građanke koji/e ne pripadaju konstitutivnim narodima. Ova presuda je još jedno upozorenje za sve odgovorne pojedince/ke i institucije da je potrebno hitno promijeniti Ustav BiH, kao i sve ostale diskriminirajuće ustave i zakone u BiH.

Presuda u slučaju „Zornić protiv BiH“, osim što definitivno potvrđuje da postoji diskriminacija ne samo prema nacionalnim manjinama, nego i prema svima koji/e se uopšte ne žele etnički i nacionalno izjasniti, ili se ne izjašnjavaju kao pripadnici/e konstitutivnih naroda, oslikava jasno opredjeljenje Evropskog suda za ljudska prava da se mora prestati sa praksom omogućavanja ekskluzivnih političkih prava konstitutivnim narodima u BiH. U presudi je jasno naglašeno da „Sud smatra da je došlo vijeme za politički sistem koji će omogućiti svakom/j građaninu/ki BiH da se kandiduje za Predsjedništvo BiH ili Dom naroda, bez diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti te bez davanja ikakvih specijalnih prava konstitutivnim narodima koja će biti na štetu manjina ili građana/ki BiH.“

S obzirom da je rješavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava jedini put za BiH ka Evropskoj uniji, te da su ovim očito jasno pokazana stajališta najvažnijeg autoriteta za zaštitu ljudskih prava unutar Vijeća Evrope, jasno je da će, želi li nastaviti na svom putu u EU, BiH morati da se odrekne dosadašnje prakse ekskluzivnosti i nejednakosti svojih građana/ki. Također znamo kako će u narednom periodu na razmatranje doći i predmet „Pilav protiv BiH“, a ukoliko se diskriminacija nastavi, možemo očekivati i druge slične slučajeve.

Budući da se bliže izbori, pozivamo sve političke partije u BiH da jasno pokažu svoju opredjeljenost za ukidanje etničke diskriminacije u BiH, kako u svojim predizbornim programima, tako i jasnim institucionalnim djelovanjem na ustavnim promjenama. Također, pozivamo sve potencijalne birače/ice da glasaju za one partije za koje smatraju da su svojim radom i politikama jasno pokazale da žele ukidanje diskriminacije. Sigurni smo da će predstojeći izbori jasno pokazati takvu želju velikog broja građana/ki BiH. Pozivamo i predstavnike/ce svih zakonodavnih i izvršnih institucija u BiH, kako onih u trenutnom mandatu, tako i onih koje će se formirati nakon predstojećih izbora, da usvoje principe Evropskog suda za ljudska prava i shvate da jedino kroz apsolutno ukidanje diskriminacije ova zemlja može ići naprijed. I na kraju, pozivamo predstavnike delegacije EU u BiH, EUSR-a, OHR-a, Vijeća Evrope, kao i sve druge predstavnike međunarodne zajednice, da se jasno drže principa ljudskih prava i antidiskriminacije i da prekinu praksu učestvovanja u aktivnostima koje za cilj imaju produbljivanje diskriminacije kroz jačanje prava konstitutivnih naroda, a ne rješavanje vrlo jasnih i nedvosmislenih presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Koalicija JEDNAKOST/Coalition Equality: UG “Zašto ne”, Sarajevo; Građanski front Ostalih, Mostar; Omladinski pokret Revolt, Tuzla; Oštra nula, Banja Luka; Centar za građansku suradnju, Livno; Sarajevski otvoreni centar; ACIPS, Sarajevo; Inicijativa mladih za ljudska prava, Sarajevo; Centar za zastupanje građanskih interesa, Sarajevo; UNSA Geto, Banja Luka; Fondacija za kreativni razvoj, Sarajevo; Fondacija Ekipa, Sarajevo; Evropski istraživački centar, Sarajevo; Fondacija CURE, Sarajevo; OKC Abrašević, Mostar; UG Okvir, Sarajevo; Udruženje mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj Stećak, Oslo; Centar za političke studije, Sarajevo; Udruženje KVART, Prijedor, Udruženje Romska suza, Srebrenica; Liga antifašista jugoistočne Evrope; Pokret za Evropsku kulturnu saradnju, Tuzla; UG Plamen nade, Živinice; Asocijacija studenata Pravnog fakulteta, Tuzla.

(jednakost.ba)