Idi na sadržaj

Glasometar 2014. – saznajte sa kojim partijama/strankama se najviše slažete

glasometar logo

Udruženje građana “Zašto ne” i ove izborne godine objavilo je “Glasometar”, aplikaciju koja građanima/kama BiH omogućava da uporede svoje stavove o ključnim političkim pitanjima sa  stavovima i politikama koje su zastupale političke partije u mandatu 2010.-2014. “Glasometar” se nalazi na adresi www.glasometar.ba, a za ispunjavanje cijelog upitnika je potrebno najviše 15 minuta.

Kroz 32 pitanja “Glasometra” obrađene su najaktuelnije i najvažnije  teme koje su dominirale u javnom prostoru u proteklom mandatu. Ispunjavanjem upitnika, građani/ke mogu uporediti svoje stavove sa stavovima 18 parlamentarnih partija u BiH, vidjeti po kojim pitanjima se slažu ili razilaze sa svakom pojedinačnom partijom, ali i međusobno uporediti stavove samih partija.

“Glasometar” je aplikacija koja će, po uzoru na mnoge slične širom svijeta, omogućiti biračima/cama u BiH da testiraju svoje stavove i mišljenja o ključnim pitanjima u BiH politici prije nego što izađu na izbore. Imajući u vidu da su podaci o stavovima, mišljenjima i aktivnostima partija po pojedinim pitanjima često promjenljivi ili nedostupni, ovakva aplikacija je idealno mjesto na kojem je moguće naći sve ove informacije u jednostavnom i zanimljivom okruženju.

Stavovi partija koja su dio aplikacije su nastali kao procjena njihovog stvarnog stava po svim pitanjima, te su kombinacija izjava zvaničnika, glasanja u parlamentima, programa i javnih dokumenata partija, kao i odgovora partija na upitnik koji im je poslan u pripremnom periodu.

Aplikacija glasometar.ba ove godine realizuje se u saradnji sa slovačkom organizacijom Kohovolit  i bazira se na tehničkom rješenju koje je razvijeno i korišteno za potrebe općih i lokalnih izbora u Slovačkoj i drugim zemljama EU u okviru Votematch inicijative koja objedinjuje “izborne kalkulatore” iz 14 zemalja zapadne Evrope.

Aplikaciju Glasometar je, u okviru predizbornih aktivnosti za Opšte/opće izbore u BiH 2010 godine, ispunilo oko 25.000 građana i građanki BiH. Ove godine očekujemo da će aplikacija još jednom pomoći građanima/kama da lakše i informiranije donesu odluku o tome kome će dati glas na predstojećim izborima.