Idi na sadržaj

Istinomjer: Partije na vlasti u FBiH ostvarile napredak u 10%, a započele rad na nešto više od polovine datih obećanja

istinomjerVlada Federacije BiH ima veliku šansu da ispuni 10% obećanja, srednju šansu za ispunjenje ima njih 41%, dok na 49% obećanja Vlada FBiH mora pojačati dinamiku rada kako bi ona bila ispunjena. Ovo su podaci iz  “Izvještaja o napretku u ispunjavanju predizbornih obećanja partija na vlasti u FBiH za 6 mjeseci rada Vlade FBiH” koji je danas objavilo Udruženje građana “Zašto ne” u sklopu inicijative Istinomjer.

Monitoring je obuhvatio 1043 obećanja iz izbornih programa četiri partije koje participiraju u vlasti u FBiH – SDA  sa 432 obećanja, SDP sa 350, te NSRzB sa 144 obećanja. Osim ovoga, analiziran je i postizborni platformski dokumenat sa 117 obećanja. Program HSP-a nikada, i pored brojnih kontakata, nikad nije dostavljen Istinomjeru ili učinjen javnim, te njihovi programski ciljevi za ovaj mandat i dalje ostaju nepoznati. Od ukupnog broja obećanja, u proteklom periodu praćena su ona obećanja za koja je bilo moguće postaviti parametre za praćenje. Isuviše nekonkretna obećanja, kao i obećanja koja se odnose na državni nivo vlasti, nisu obuhvaćena ovim monitoringom, a takvih je u ovom slučaju bilo 478.

Od obećanja koja su praćena (njih 56%), ispunjeno je 12 obećanja, a za njih 46 se može reći da su u značajnijem progresu. Započet je rad na 232 obećanja, a djelimično je ispunjeno 1 obećanje. Do sada je neispunjeno 4, a prekršena su 3 obećanja. Na 234 obećanja nije uopšte započet rad, a rad na jednom obećanju je zaustavljen.

„Kada govorimo o programima pojedinačno, obećanja iz Platforme imaju najbolju perspektivu, s obzirom da više od polovine (57%) obećanja ima šansu za ispunjenje, pri čemu čak 17% ima veliku šansu ispunjenja. Kod SDA i SDP-a, veće šanse za ispunjenje su nešto niže, pri čemu SDA ima nešto više obećanja koja imaju veću šansu od SDP-a – 12% prema 9% SDP-ovih. Kada gledamo obećanja sa srednjom šansom ispunjenja, SDP ima više započetih obećanja, čak 51% prema 37% SDA. NSRzB ima najlošiji program koji je uglavnom proizvod nekonkretnosti istog – te tako samo 27% obećanja iz njihovog programa ima šansu ispunjenja.“ – izjavio je istraživač Emir Borogovac.

„U odnosu na oblasti koje su praćene, najperspektivnije oblasti su zdravstvo i socijalna politika, unutar ekonomije imamo skoro 50% obećanja sa dobrom perspektivom ispunjenja, dok bi se u ostalim oblastima moralo uložiti znatno više truda da bi se postigli zadovoljavajući rezultati. Dobar dio ispunjenja obećanja iz ovih oblasti, poput državnog uređenja i spoljne politike, u velikoj mjeri zavisi od formiranja državnog nivoa vlasti.“ – rekao je Anes Makul, istraživač.

„Generalni zaključak monitoringa je da je u prvih 6 mjeseci dosta rađeno na uspostavljanju institucionalnih pretpostavki za sprovođenje politika najavljenih programima partija, i da se uglavnom radi o postavljanju temelja i stvaranju uslova za ispunjenje obećanja. U tom smislu, u ovom periodu još nema značajnijih efekata, ali se oni mogu očekivati ukoliko se intenzivira rad na započetim obećanjima. Također, na rezultate stranaka i platforme bitno je uticalo kašnjenje u formiranju vlasti u FBiH, što je usporilo rad na provođenju najavljenih mjera i ciljeva.“ – rekla je Tijana Cvjetićanin, koordinatorica istraživanja Istinomjera.

Kompletna analiza obećanja se može vidjeti na www.istinomjer.ba.