Idi na sadržaj

Istinomjer: Stranke u Vladi RS ispunile 6 od 389 datih obećanja

sus-vlada-rsTim Istinomjera UG “Zašto ne” predstavio je danas rezultate monitoringa ispunjenosti obećanja partija na vlasti u RS u dosadašnjem toku mandata 2010-2014 godina, tačno godinu dana prije početka predizborne kampanje za „Opće izbore 2014. godine“.

Na konferenciji su objavljeni rezultati progresa u ispunjavanju obećanja koje su partije na vlasti u RS dale pred Opšte/Opće izbore 2010. godine, a u obzir su uzeti predizborni programi za Opšte/Opće izbore 2010. godine u BiH onih stranaka koje su formirale vlast na nivou RS. Ukupno su objavljeni rezultati progresa ispunjenosti obećanja za 3 političke partije koje učestvuju u radu Vlade RS (SNSD, DNS i SPRS), a analizirana je ispunjenost obećanja iz 7 oblasti: Pravna država; Ekonomija; Socijalna i zdravstvena politika; Zdravstvo; Državno uređenje; Spoljna politika; Obrazovanje, nauka, mladi, kultura i sport.

Za nivo RS u dosadašnje tri godine mandata ukupno je ispunjeno 6 obećanja od datih 389 za ovaj nivo vlasti koliko su dale tri partije u vladajućoj koaliciji što ukupno iznosi 1,54% ispunjenih obećanja. Ako gledamo pojedinačno po partijama SNSD je ispunio 5 od 190 ili 2,63%, SPRS je ispunila 1 obećanja od 125 datih ili 0,8%, dok DNS nije ispunio ni jedno od 74 data obećanja.

Ako gledamo na vjerovatnoću ispunjenja obećanja za ostatak mandata možemo reći da tek 5% obećanja ima veliku vjerovatnoću da bude ispunjeno, 36% obećanja ima srednju, a čak 59% obećanja ima malu ili nikakvu vjerovatnoću da bude ispunjeno.

Najveću vjerovatnoću za ispunjenje svojih obećanja ima SNSD gdje 9% obećanja ima veliku vjerovatnoću da bude ispunjeno i 41% obećanja sa srednjom vjerovatnoćom. SPSRS veliku vjerovatnoću ispunjenja ima za 2% datih obećanja, a srednju za 30% datih obećanja, dok DNS ima tek 1% obećanja sa velikom vjerovatnoćom ispunjenja te 34% obećanja sa srednjom vjerovatnoćom ispunjenja.

Najviše obećanja tri partije su dale u oblasti ekonomije, njih 170 ili 43% od ukupnog broja obećanja i ova oblast ima 7% obećanja sa velikom vjerovatnoćom ispunjenja. Najmanje obećanja dato je u oblasti spoljnje politike, njih 14 ili 3,6% obećanja u ovoj oblasti u kojoj također 7% obećanja ima veliku vjerovatnoću da bude ispunjeno, koliko iznosi i najveći procenat obećanja sa velikom vjerovatnoćom. U oblastima socijalne politike i kulture, mladih i obrazovanja, tek 2 % obećanja ima veliku vjerovatnoću za ispunjenje.

Kada se pogleda ukupni progres u ispunjavanju obećanja koje su dale partije koje su formirale Vladu RS, može se zaključiti da je, nakon prvih šest mjeseci aktuelnog mandata, došlo do stagnacije u radu na ispunjavanju ciljeva postavljenih izbornim programima partija koje su formirale ovaj nivo vlasti. Vlada RS suočila se sa nedostatkom sredstava za ispunjavanje ambicioznih socijalnih programa, a evidentno je neprovođenje politike smanjivanja troškova javne administracije, te veliko kašnjenje u implementaciji infrastrukturnih projekata, od kojih je većina bila predmet obećanja još u prethodnom mandatu.

Rekonstrukcija Vlade RS, koja se odigrala u februaru 2012. godine, također nije donijela nikakve suštinske promjene, te je i nakon smjene premijera i nekoliko ministara i dalje održan kontinuitet stranačkog sastava Vlade Republike Srpske. Nakon rekonstrukcije Vlade RS, nije došlo do ubrzanja provođenja predizbornih obećanja stranaka na vlasti, osim u sferi pojačane aktivnosti na polju legislative, koja za sada ne pokazuje nikakve vidne rezultate u rješavanju brojnih, prvenstveno ekonomskih i socijalnih problema u ovom entitetu.

S obzirom da je do kraja mandata ostalo tek nešto više od godinu dana, ovakvi rezultati rada Vlade RS ne ostavljaju mnogo prostora za optimizam po pitanju značajnijeg ostvarenja obećanja iz izbornih programa partija koje obnašaju vlast u Republici Srpskoj.

Detaljan izvještaj možete pronaći na slijedećem linku:

Izvještaj Istinomjer Vlada RS