Idi na sadržaj

Javna debata “Budućnost implementacije presude Sejdić – Finci”

sudACIPS, Koalicija Jednakost, Koalicija “Prvi mart”, te UG “Zašto ne” organiziraju javnu debatu “Budućnost implementacije presude Sejdić – Finci” koja će se desiti u Sarajevu.

Višegodišnji politički pregovori i niz polutajnih i tajnih sastanaka partijskih lidera o implementaciji odluke u slučaju „Sejdić i Finci” rezultirali su prijedlozima za ustavnu reformu potpuno suprotnim od suštine same odluke Evropskog suda za ljudska prava. U situaciji u kojoj se pitanje ustavne reforme u potpunosti odvojilo od institucionalnog djelovanja, pri čemu od partijskih lidera dolaze krajnje neodgovorne i veoma zabrinjavajuće izjave o pravcu u kom se ovi pregovori kreću, smatramo da se ovaj proces više puta pokazao neuspješnim i da je krajnje vrijeme da se u njega uključi šira javnost, sa naglaskom na organizacije civilnog društva.

Uvodnu riječ na javnoj diskusiji će imati:

Darko Brkan, UG “Zašto ne”

Emir Suljagić, Koalicija “Prvi mart”

Dervo Sejdić, jedan od tužitelja u predmetu “Sejdić i Finci proti Bosne i Hercegovine”

ACIPS, UG Zašto ne, Koalicija „Prvi mart“ i Koalicija “Jednakost” Vas pozivaju na javnu diskusiju o budućnosti implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava, sa osvrtom na dosadašnji tok pregovora političkih partija i suštinu do sada ponuđenih prijedloga. Cilj javne diskusije jeste da utvrdi principe i modele za implementaciju odluke Suda u Strazburu koji su prihvatljivi i civilnom društvu i političkim strukturama, kako bi se prekinuo “začarani krug” neuspješnih stranačkih pregovora koji Bosnu i Hercegovinu sve više udaljavaju od građanskog i demokratskog društva.

Cilj nam je, također, da se ovaj proces konačno otvori javnosti i da se u njega uključe građani i građanke, koji/e su do sada bili nedopustivo ignorisani od strane političkih partija, ali i njihovih međunarodnih partnera, u procesu pregovora o ustavnim reformama.