Kampanja “Obećali su”

akcija SANa Opštim/općim izborima 2010, partije koje su osvojile vlast u BiH ponudile su, kroz svoje predizborne programe, veći broj obećanja nego ikada ranije. Godinu i po dana nakon izbora, niti jedna se ne može pohvaliti značajnim progresom u ostvarivanju onoga što je pred izbore obećala.

Inicijativa «Istinomjer» i UG «Zašto ne» pokrenuli su kampanju zagovaranja  «Obećali su!»,  sa namjerom da se u fokus partija na vlasti vrate njihova predizborna obećanja u 4 ključne oblasti:

1. Politike za mlade
2. Borba protiv nezaposlenosti
3. Uštede u javnoj potrošnji
4. Borba protiv korupcije

“U narednih mjesec dana, razgovaraćemo sa građanima i građankama u pet bh. gradova i omogućiti im da ocjene rad partija na vlasti i njihova dosadašnja postignuća u ove 4 oblasti. Političkim strankama i nadležnim tijelima izvršne vlasti u kojoj ove stranke učestvuju,  biće dostavljeni rezultati «glasanja» građana/ki u ovih 5 gradova, kao i preporuke za ispunjavanje obećanja iz ove 4 oblasti. Naš cilj je da potaknemo vladajuće stranke i tijela izvršne vlasti u kojima ove stranke sudjeluju, da se javno izjasne o preporukama koje će im biti ponuđene, te da iznesu razloge zašto ih smatraju odgovarajućim – ili neodgovarajućim – mjerama za ostvarenje sopstvenih predizbornih ciljeva. Želimo da se i vladajuće partije i institucije vlasti javno obavežu  da će poduzeti mjere za ostvarenje ovih ciljeva, uz jasno postavljene rokove u kojima građani i građanke BiH mogu očekivati da će ove mjere biti preduzete”, poručuju iz UG “Zašto ne”.

Preporuke za oblasti politika za mlade, borbe protiv nezaposlenosti, borbe protiv korupcije i ušteda u javnoj potrošnji, biće u toku sljedeće 4 sedmice objavljivani na sajtu Istinomjer.ba, zajedno sa odgovorima političkih partija i nadležnih institucija, te sa stavovima i ocjenama građana/ki o dosadašnjem toku ispunjavanja predizbornih obećanja u ovim oblastima.

U UG “Zašto ne” smatraju da je, s obzirom na kritično stanje u svim odabranim oblastima, iznimno važno da svi nivoi vlasti ozbiljno shvate svoju ulogu u rješavanju gorućih problema, preuzmu odgovornost za implementaciju ovih mjera i urade ono što su građanima i građankama obećali tokom predizborne kampanje kako bi se do kraja aktuelnog mandata ispunila najznačajnija obećanja u ovim oblastima. Jedino na taj način, vladajuće partije i institucije kojima upravljaju, mogu pokazati odgovornost prema sopstvenim biračima/cama i uvjeriti ih da su predizborna obećanja koje su dale više od političkog marketinga čija je jedina svrha bila osvajanje glasova na izborima.

Uči i zabavi se – preuzmi novu Mislimetar aplikaciju

Nova interaktivna aplikacija za formalno i neformalno učenje potiče razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti...

Sofija Tovarovic

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema građanima/kama i društvu na osnovu četiri principa – transparentnost,...

Amina Izmirlić

Pokrenuta Koalicija za slobodu izražavanja i moderaciju sadržaja u Bosni i Hercegovini

Svečano pokretanje Koalicije za slobodu izražavanja i moderaciju sadržaja u Bosni i Hercegovini održano je 19. juna 2023. godine u prostorijama UN House u Sarajevu. Koalicija, osnovana u sklopu...

Danira Karović