Idi na sadržaj

Koalicija “Jednakost” o prijedlozima amandmana na ustav KS – Ovo je jedini pravi način na koji treba rješavati pitanje “Ostalih”

Koalicija protiv ustavne diskriminacije “Jednakost”, kojoj je do sada pristupilo 12 organizacija civilnog društva, pozdravlja prijedlog amandmana na Ustav KS koje je podnijela Vlada Kantona Sarajevo s ciljem usklađivanja Ustava Kantona Sarajevo sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pozivamo poslanike/ce u Skupštini Kantona Sarajevo da glasanjem za ove amandmane pokažu spremnost za ukidanje diskriminacije svih onih koji/e se ne izjašnjavaju kao pripadnici/e konstitutivnih naroda i po prvi put u BiH naprave presedan u pogledu izjednačavanja prava “Ostalih” sa pravima konstitutivnih naroda.

Koalicija protiv ustavne diskriminacije “Jednakost” je nastala krajem 2012. godine iz potrebe da se na svim nivoima vlasti provedu izmjene ustavnih i zakonskih odredbi kako bi se ukinula diskriminacija građana i građanki BiH na etničkim principima. Zahtjev Koalicije protiv diskriminacije građana i građanki BiH je da ove promjene mogu biti napravljene samo na jedan način, a to je potpuno izjednačavanje prava građana i građanki BiH koji/e se ne izjašnjavaju kao pripadnici/e konstitutivnih naroda, sa pravima koja uživaju predstavnici /e konstitutivnih naroda.

Spomenuti prijedlog amandmana na Ustav Kantona Sarajevo u potpunosti izjednačava ova prava, u domenu onoga što je materija Ustava Kantona. Zbog toga želimo da javno iskažemo naše zadovoljstvo ovim prijedlogom Vlade Kantona Sarajevo, te da čestitamo svima koji su bili uključeni u proces izrade amandmana.

Nadamo se da će poslanici/e u Skupštini kantona shvatiti značaj ove promjene, te da će Kanton Sarajevo biti predvodnik promjena koje su jedini način da se BiH pridruži istinski demokratskim društvima. Svi oni koji/e bi eventualno bili protiv ovog rješenja, time bi poslali/e poruku građanima i građankama BiH da je institucionalizovana diskriminacija prihvatljiva kao model funkcionisanja društva. Ukoliko ovi amandmani pak budu prihvaćeni, pozivamo sve nadležne da, u što skorijem roku, počnu sa potpunom primjenom svih usvojenih amandmana.

 

Članovi/ce Koalicije protiv ustavne diskriminacije “Jednakost”

 

———————————————–

Koalicija protiv ustavne diskriminacije „Jednakost“ nastala je u decembru 2012. godine, sa ciljem da okupi organizacije civilnog društva, formalne i neformalne grupe, te pojedince i pojedinke koji/e žele zajedničkim naporima raditi na ukidanju svih ustavnih diskriminacija u BiH koje počivaju na etničkom principu. Trenutno Koaliciju „Jednakost“ čini 12 organizacija civilnog društva koje su se okupile oko ove zajedničke ideje. U Bosni i Hercegovini postoji značajna i brzo rastuća populacija koja se ne identifikuje sa aktuelnim diskriminatorskim uređenjem, baziranim na etničkom ekskluzivitetu i dominaciji konstitutivnih naroda, i koja se protivi diskriminaciji koja je u našoj državi, nažalost, priznata kao jedan od ustavnih principa.  Koalicija “Jednakost” nastala je, između ostalog, iz potrebe da veliki broj građana i građanki koji pripada upravo toj grupi ljudi, dobije jedan artikulisan glas koji će se boriti za njihove interese, naročito u kontekstu predstojećeg popisa stanovništva u BiH, oko kojeg koalicija “Jednakost” planira pokrenuti i svoju prvu javnu kampanju.

Koalicija „Jednakost“ za konačni cilj ima ukidanje svih ustavnih i zakonskih diskriminacija u Bosni i Hercegovini baziranih na etničkoj pripadnosti, uz izjednačavanje prava svih grupacija koje se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi sa pravima konstitutivnih naroda, kao i izjednačavanje prava svih pripadnika/ca konstitutivnih naroda na cijeloj teritoriji BiH.

Zahtjevi Koalicije „Jednakost“ su:

–          Promjena ustava na svim nivoima vlasti u BiH, kao i svih onih zakona koji u sebi imaju elemente diskriminacije na etničkoj osnovi

–          Zahtijevane promjene moraju donijeti suštinsku jednakost i potpuno izjednačavanje prava građana i građanki BiH koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda sa konstitutivnim narodima u svakom pogledu

–          Nijedna promjena koja se odnosi na etnička prava u BiH ne smije unositi nove diskriminacije ili rješavati postojeće tako da nije u potpunosti ispoštovan princip potpune ravnopravnosti

–          Sve ovakve promjene se moraju u potpunosti primjeniti u praksi na nediskriminatoran način

 

Članovi/ce koalicije:

UG “Zašto ne”

Građanski front Ostalih

Omladinski pokret Revolt

Oštra nula

Sarajevski otvoreni centar

ACIPS

Inicijativa mladih za ljudska prava

Centar za zastupanje građanskih interesa

UNSA Geto

Fondacija za kreativni razvoj

Fondacija “Ekipa”

Evropski istraživački centar

 

Cijelo saopštenje preuzmite na linku ispod:

Koalicija Jednakost – Saopštenje za javnost – Amandmani na Ustav KS su jedini način za rješavanje pitanja Ostalih