Idi na sadržaj

Koalicija “Jednakost” očekuje da Skupština Kantona Sarajevo usvoji amandmane na Ustav kantona

skupstina kantona
Skupština Kantona Sarajevo

Koalicija organizacija civilnog društva “Jednakost“ poziva sve poslanike/ce u Skupštini Kantona Sarajevo da na današnjoj sjednici jednoglasno usvoje prijedlog amandmana na Ustav KS koje je podnijela Vlada Kantona Sarajevo, s ciljem usklađivanja Ustava Kantona Sarajevo sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ovaj prijedlog u potpunosti izjednačava prava konstitutivnih naroda sa pravima svih onih koji se tako ne izjašnjavaju, u domenu onoga što je materija Ustava Kantona. Pozivamo, stoga, sve poslanike/ce u kantonalnoj skupštini da, svojim današnjim izjašnjavanjem, učine da Kanton Sarajevo ponese pionirsku i poštovanja vrijednu titulu predvodnika antidiskriminacijskih promjena u BiH, koje su jedini način da se naša zemlja pridruži istinski demokratskim društvima.

Ukoliko Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici usvoji prijedlog kantonalne Vlade, biće to istorijski trenutak za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koja će po prvi put od stjecanja nezavisnosti dobiti jedan Ustav koji nije diskriminatoran i koji odražava istinske demokratske vrijednosti poštivanja ljudskih prava i jednakosti svih građana i građanki.

Od današnjeg glasanja poslanika/ca u Skupštini Kantona Sarajevo ovisi hoće li ovaj prijedlog ostati samo neuspjeli pokušaj popravljanja diskriminatornog sistema koji je prisutan na svim nivoima vlasti, ili će Kanton Sarajevo odigrati istorijsku ulogu i učiniti prvi korak na ukidanju sistemske diskriminacije koja već 18 godina nagriza naše društvo i politički sistem.

Nadamo se da su poslanici/e u Skupštini Kantona svjesni koliki je značaj njihove današnje odluke, ne samo za Kanton Sarajevo, nego i za bosanskohercegovačko društvo u cjelini. Svi oni koji/e bi eventualno bili protiv ovog rješenja, poslali/e bi poruku građanima i građankama BiH da, za njih i njihove partije, institucionalizovana diskriminacija ostaje prihvatljiv model funkcionisanja našeg društva.

Članovi/ce Koalicije protiv ustavne diskriminacije “Jednakost”

UG “Zašto ne”

Građanski front Ostalih

Omladinski pokret Revolt

Oštra nula

Sarajevski otvoreni centar

ACIPS

Inicijativa mladih za ljudska prava

Centar za promociju građanskih interesa

UNSA Geto

Fondacija za kreativni razvoj

Fondacija “Ekipa”

Evropski istraživački centar

———————————————–

Koalicija protiv ustavne diskriminacije „Jednakost“ nastala je u decembru 2012. godine, sa ciljem da okupi organizacije civilnog društva, formalne i neformalne grupe, te pojedince i pojedinke koji/e žele zajedničkim naporima raditi na ukidanju svih ustavnih diskriminacija u BiH koje počivaju na etničkom principu. Trenutno Koaliciju „Jednakost“ čini 12 organizacija civilnog društva koje su se okupile oko ove zajedničke ideje. U Bosni i Hercegovini postoji značajna i brzo rastuća populacija koja se ne identifikuje sa aktuelnim diskriminatorskim uređenjem, baziranim na etničkom ekskluzivitetu i dominaciji konstitutivnih naroda, i koja se protivi diskriminaciji koja je u našoj državi, nažalost, priznata kao jedan od ustavnih principa.  Koalicija “Jednakost” nastala je, između ostalog, iz potrebe da veliki broj građana i građanki koji pripada upravo toj grupi ljudi, dobije jedan artikulisan glas koji će se boriti za njihove interese, naročito u kontekstu predstojećeg popisa stanovništva u BiH, oko kojeg koalicija “Jednakost” planira pokrenuti i svoju prvu javnu kampanju.

Koalicija „Jednakost“ za konačni cilj ima ukidanje svih ustavnih i zakonskih diskriminacija u Bosni i Hercegovini baziranih na etničkoj pripadnosti, uz izjednačavanje prava svih grupacija koje se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi sa pravima konstitutivnih naroda, kao i izjednačavanje prava svih pripadnika/ca konstitutivnih naroda na cijeloj teritoriji BiH.

Zahtjevi Koalicije „Jednakost“ su:

–          Promjena ustava na svim nivoima vlasti u BiH, kao i svih onih zakona koji u sebi imaju elemente diskriminacije na etničkoj osnovi

–          Zahtijevane promjene moraju donijeti suštinsku jednakost i potpuno izjednačavanje prava građana i građanki BiH koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda sa konstitutivnim narodima u svakom pogledu

–          Nijedna promjena koja se odnosi na etnička prava u BiH ne smije unositi nove diskriminacije ili rješavati postojeće tako da nije u potpunosti ispoštovan princip potpune ravnopravnosti

–          Sve ovakve promjene se moraju u potpunosti primjeniti u praksi na nediskriminatoran način