Idi na sadržaj

Mentorski program za mlade novinare i novinarke sa Zapadnog Balkana

Sofija Tovarović

Mediacentar Sarajevo i Udruženje Zašto ne, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, poziva mlade novinare i novinarke iz zemalja Zapadnog Balkana da se prijave na regionalni mentorski program „Rješenja i inovacije u medijima“. 

Program će trajati od 9. maja do 9. augusta, a namijenjen je mladim novinarima i novinarkama iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Cilj programa je potaknuti i obučiti mlade novinare i novinarke da izvještavaju o problemima s kojima se suočavaju mediji i novinari u zemljama Zapadnog Balkana ali i o njihovim rješenjima.

Rok za prijavu je 25. april 2022.

 

Od čega se sastoji i koliko traje program?
Program će biti održan u periodu od 9. maja 2022. do 9. augusta 2022. godine, a sastojat će se od sljedećeg:
1. Priprema i početno istraživanje o medijima i medijskom sektoru Zapadnog Balkana s fokusom na sljedeće teme: održivost medija, regulacija i moderacija sadržaja i sigurnost novinara i novinarki.
2. Prisustvo i izvještavanje sa regionalne konferencije “Rješenja i inovacije u medijima”, koja će se održati 19. i 20. maja 2022. godine u Sarajevu.
3. Rad na individualnim pričama o problemima i rješenjima u medijima u zemljama Zapadnog Balkana (21. maja – 9. augusta 2022).
Sve faze programa odvijat će se kroz mentorsku podršku. Cjelokupan program odvijat će se na engleskom jeziku.
Stipendija
Za svakog učesnika i učesnicu programa predviđena je stipendija u iznosu od 1030 eura kojim se pokriva rad na individualnim pričama i izvještavanju sa konferencije. Put, smještaj i hranu tokom konferencije u Sarajevu (19. i 20. maja) pokrit će organizatori.
Kakve su obaveze učesnika i učesnica?
Učesnici i učesnice bit će obavezni da urade sljedeće:
– Zajedno s mentorima i mentoricama kroz desk istraživanje pripreme osnovne podatke o stanju u medijima u svojim zemljama na sljedeće teme: održivost medija, regulacija i moderacija sadržaja, sigurnost novinara (od 9. maja do 19. maja 2022).
– Budu prisutni na konferenciji u Sarajevu 19. i 20. maja 2022. i kroz mentorsku podršku pripreme jednu vijest (600 riječi) i jedan intervju (1.000 riječi) i ustupe na objavljivanje.
– Nakon konferencije, uz mentorsku podršku, rade na individualnim pričama o problemima i rješenjima u medijima u svojim zemljama. Priče trebaju da imaju najmanje 1.500 riječi, 4-5 sagovornika/ca, te dostupne podatke o problemu i rješenju o kojem se izvještava.
Šta učesnici i učesnice dobijaju?
Čitav program osmišljen je na način da učesnici i učesnice prvo istraže problem (rade na desk istraživanju), zatim tokom konferencije razviju ili osnaže vještine pisanja vijesti i vođenja intervjua, te nakon konferencije razvijaju vještine pisanja analitičkih članaka.
Učesnici i učesnice imat će priliku da rade sa iskusnim novinarima i novinarkama i budu dio newsrooma regionalne konferencije u Sarajevu (19. i 20. maj). Učesnici će dobiti znanje o medijima i medijskom sektoru u zemljama Zapadnog Balkana ali i o dobrim rješenjima u zemljama Evrope.
Tokom konferencije učesnici i učesnice će dobiti priliku da se upoznaju sa novinarima/kama i urednicima/cama iz regije i svijeta.
Ko se može prijaviti i kako?
Pravo učestvovanja imaju mladi novinari i novinarke (do 30 godina) iz zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Neophodno je sljedeće:
– Odlično poznavanje engleskog jezika (čitanje, pisanje članaka na engleskom jeziku i vođenje intervjua na engleskom jeziku)
– Minimalno jedna godina rada u medijima i poželjno završen jedan od fakulteta novinarstva
– Minimalno tri objavljena teksta ili priloga (poželjno na engleskom jeziku)
– Solidno poznavanje medijske scene u svojoj zemlji
Da biste se prijavili, potrebno je da pošaljete sljedeće:
• Popunjen aplikacioni formular, koji možete preuzeti ovdje. U formularu obavezno je predložiti temu o kojoj biste voljeli pisati tokom perioda mentorstva i gdje biste voljeli objaviti prilog.
• CV (uključujući imena i kontakte dvije osobe koje vas mogu preporučiti)
• Motivaciono pismo do 300 riječi
• Tri priloga ili teksta (bar jedan na engleskom jeziku i poželjno je prilog ili tekst o medijima)
Prijave sa naznakom (subject e-maila) „Mentorship program Solutions and Innovations in Media“ možete slati na e-mail: [email protected], do 25. aprila 2022. godine do ponoći. Formular, CV i motivaciono pismo trebaju biti na engleskom jeziku. Prijave koje stignu nakon navedenog roka ili budu nepotpune neće biti uzete u razmatranje. Ukoliko imate dodatna pitanja možete ih poslati na gore navedeni e-mail do 23. aprila. Kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani.