Idi na sadržaj

Monitoring Istinomjera: Vijeće ministara BiH ispunilo samo jedno obećanje za godinu dana mandata

Dalio Sijah

Tokom prve godine svog mandata, Vijeće ministara BiH ispunilo je tek jedno od 198 obećanja partija koje su ga formirale, dok su provođene aktivnosti na ispunjavanju oko trećine datih obećanja. U progresu je ispunjavanje pet obećanja, započet je rad na ispunjavanju njih 66, dok je jedno obećanje ocijenjeno kao zaustavljeno. Pokazali su to rezultati monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja političkih partija na vlasti na nivou BiH koji provodi inicijativa Istinomjer.

Vijeće ministara BiH formirano je 23. decembra 2019. godine od šest političkih partija, skoro 15 mjeseci nakon održanih Općih izbora u oktobru 2018. godine: Stranke demokratske akcije (SDA), Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH), Demokratske fronte (DF), Saveza za bolju budućnost (SBB), Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Demokratskog narodnog saveza (DNS). Početkom juna ove godine Fahrudin Radončić, lider SBB-a, odstupio je sa pozicije ministra sigurnosti BiH, čime je ova partija ostala bez pozicija u ovom tijelu izvršne vlasti, a Istinomjer je pratio ispunjenost obećanja ostalih pet partija. Najviše obećanja na ovom nivou vlasti u svojim programima dali su SDA (89) i DF (87), dok su ostale partije dale mnogo manji broj obećanja: HDZ BiH (9), DNS (9) i SNSD (4).

Važno je napomenuti i da SNSD nije imao program za Opće izbore 2018. godine, te je njihova obećanja Istinomjer prikupio tokom izborne kampanje iz javnih istupa zvaničnika ove stranke. Inače, četiri obećanja ove partije odnose se na odbijanje daljeg napretka ka članstvu u NATO savezu, ukidanje Ureda visokog predstavnika u BiH, kao i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.

Tradicionalno, najveći broj datih obećanja zabilježen je u oblasti ekonomije (83), a tokom prve godine mandata Vijeća ministara BiH vršene su aktivnosti na ispunjavanju njih 21, dok nije bilo napretka na ispunjavanju čak 61 obećanja, te su ona dobila ocjenu nije započeto. U ovoj oblasti zaustavljeno je obećanje DF-a o otvaranju novih radnih mjesta, s obzirom na to da je, usljed pandemije COVID-19, nakon višemjesečnog rasta, došlo do pada zaposlenosti u cijeloj zemlji.

Među započetim obećanjima u ovoj oblasti našla su se ona o gradnji Koridora Vc, povećanju prosječnih plata, usvajanju strateških dokumenata, ali i o investicijama u infrastrukturu.

U oblasti državnog uređenja dato je ukupno 43 obećanja, od kojih je u prvoj godini mandata rad započet na 20, dok je jedno obećanje ocijenjeno kao ispunjeno. Aktivnosti na preostala 22 obećanja nisu započete. Ispunjeno obećanje odnosi se na implementaciju Političkog sporazuma za Grad Mostar, Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH-Grad Mostar-MODEL B i Statuta Grada Mostara, kojim su stranke potpisnice usaglasile model Izbornog zakona BiH, odnosno način izbora vijećnika i broj vijećnika koji se bira po gradskim područjima, kao i izmjene Statuta Grada Mostara. Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH – Grad Mostar – MODEL B ključni je dio je Sporazuma kojim se provodi presuda Ustavnog suda BiH od 26. 11. 2010. godine, a kojom je djelimično usvojen zahtjev Kluba poslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti odredaba člana 19.4. Izbornog zakona BiH i člana 17. Statuta Grada Mostara. Druga obećanja na kojima su provođene aktivnosti tokom prve godine mandata u ovoj oblasti odnose se na reformu javne uprave i ocijenjena su kao započeta zbog napretka koji je ostvaren usaglašavanjem Akcionog plana za reformu javne uprave. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je u decembru 2020. godine Odluku o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, kojim će biti realizirani ciljevi i mjere definirani Strateškim okvirom za reformu javne uprave do 2022. godine.

U oblasti vanjske politike Istinomjer prati ukupno 36 obećanja koje su dale političke partije koje su dio trenutne vladajuće većine. Na njih 16 nisu zabilježene bitne aktivnosti na njihovom ispunjavanju, te im je nakon prve godine mandata data ocjena nije započeto, što se, pored ostalih, odnosi na donošenje zakona o saradnji sa iseljeništvom, ali i strategije saradnje sa iseljeništvomuspostave ministarstva za dijasporu u okviru Vijeća ministara BiH, rješavanje pitanja granične linije sa Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom, te transformaciju Direkcije za Evropske integracije u Ured glavnog pregovarača sa EU. Na 15 obećanja Vijeće ministara BiH provodilo je određene aktivnosti na njihovom ispunjenju, a među takvima, koja su dobila ocjenu započeto, jesu korištenje EU fondova, saradnja sa susjednim zemljama u borbi protiv terorizmasaradnja sa susjednim državama na polju sigurnosti, promocija iseljeništva i njegovih razvojnih resursa, te mobiliziranje investicijskih i finansijskih resursa iseljeništva u BiH.

Na kraju, u ovoj oblasti na pet obećanja vršene su značajne aktivnosti na njihovom ispunjenju, a ona se, pored ostalih, odnose na jačanje učešća u operacijama podrške miru i vojnim vježbama sa članicama NATO-aulazak BiH u NATO uz usaglašavanje političkih stavova i bolji mehanizam koordinacije, kao i uknjižbu vojne imovine na teritoriji cijele BiH.

Od ukupno 24 obećanja u oblasti pravne države, njih devet ocijenjeno je kao započeto, a među njima se našlo i obećanje o odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. Klubovi poslanika SNSD-a i HDZ-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH u februaru 2020. godine uputili su u proceduru Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH.

U 2020. godini uspostavlјen je integrirani sistem videonadzora Granične policije BiH, koji obuhvata 50 međunarodnih graničnih prelaza i sjedišta svih organizacionih jedinica Granične policije, a kako je pojašnjeno, ovaj sistem važan je za dalјnji rad Granične policije BiH, prvenstveno u segmentu “smanjivanja mogućnosti koruptivnog djelovanja”.

Određene aktivnosti zabilježene su i kada je u pitanju realizacija obećanja koje se odnose na dosljedno provođenje Zakona o zabrani diskriminacije, ulaganje u odbrambene kapacitete BiH, te uvođenje principa kriznog planiranja i upravljanja kriznim situacijama.

U ovoj oblasti započete su i određene aktivnosti na povećanju transparentnosti javnih nabavki.

Naime, jedna od obaveza BiH na njenom evropskom putu bila je da u 2020. godini usvoji novi Zakon o javnim nabavkama, s obzirom na to da je Europska komisija u svojim izvještajima o napretku BiH u više navrata identifikovala čitav niz neefikasnosti, neopravdanog trošenja i nedostatka mehanizama kontrole u sistemu javnih nabavki. Obećanja koja su se odnosila na efikasniji rad pravosudnih institucija, odnosno povećanje transparentnosti rada VSTV-a i poboljšanja kapaciteta Ureda disciplinskog tužioca, te ubrzanje procesa donošenja i provođenja sudskih odluka uvođenjem novih tehnologija, imenovanje većeg broj dodatnih sudija i sl, također su ocijenjena kao nezapočeta.

Od četiri obećanja u oblasti socijalne politike, u toku prve godine rada Vijeća ministara BiH niti u jednom nisu provedene aktivnosti na ispunjenju obećanog. Dva obećanja dao je DF, a koja se odnose na smanjenje siromaštva, te na demografski razvoj i zakon o populacijskoj politici. Druga dva obećanja stigla su iz SDA. Ona se odnose na formiranje posebnog ministarstva za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku, a drugo obećanje ove stranke u ovoj oblasti se odnosi na donošenje zakona o pravima logoraša, žrtava torture i drugih civilnih žrtava rata.

U oblasti obrazovanja Istinomjer je zabilježio osam obećanja, a svih osam dala je Stranka demokratske akcije (SDA). Obećanja su dobila ocjenu nije započeto, s obzirom na činjenicu da ni za jedno od pomenutih obećanja nisu zabilježene aktivnosti tokom prve godine rada Vijeća ministara BiH. Obećanja su se odnosila na podržavanje zaštite i rekonstrukciju kulturno-historijskih objekata u BiHpodršku zajedničkoj kulturnoj baštinipotpunu ravnopravnost sve djece i građana Bosne i Hercegovine u obrazovnom sistemuuvođenje državnog priznanja i trajne novčane nagrade za osvajače medalja na olimpijskim i paraolimpijskim igramadefiniranje kriterija za dodjelu priznanja i nagrade za postignute vrhunske sportske rezultateusvajanje zakona o finansiranju sporta u BiHizgradnju nacionalnog stadiona za reprezentativne sastave BiH, te na donošenje zakona o dodjeli priznanja istaknutim umjetnicima.

Uzimajući u obzir pomenute rezultate, može se zaključiti da je Vijeće ministara BiH za godinu uradilo veoma malo na ispunjavanju datih obećanja partija koje su ga i formirale, pa tako tek 3% datih obećanja ima veliku vjerovatnoću da će biti ispunjeno do kraja mandata 2022. godine. Najveći broj obećanja, njih 64%, ima malu vjerovatnoću da će biti ispunjeno do kraja mandata.

(Istinomjer.ba)