Neophodno hitno ubrzati proces reforme javne uprave na svim nivoima

Trenutno stanje u vezi sa strateškim reformskim izazovima, kao i glavni nalazi nevladnih organizacija o dosadašnjim dostignućima, ukazuju da je javna uprava u BiH i dalje nefunkcionalna i podložna političkim uticajima. Institucionalni i zakonodavni okvir jeste uspostavljen u većini oblasti, ali saradnja između ključnih institucija je nedovoljna. Propisi se uopće ne primjenjuju ili se neadekvatno primjenjuju, dok su mehanizmi kontrole i monitoringa slabi ili uopšte ne postoje, pokazali su rezultati istraživanja napretka reformi u oblasti javne uprave koje je provelo U.G. “Zašto ne”. 

Ovo su zabrinjavajući podaci, s obzirom na to da je reforma javne uprave jedan je od preduslova za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ali i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Modernizacija javne uprave u našoj zemlji nije samo obaveza na EU putu, nego i suštinska pretpostavka za odgovornu, efikasnu i transparentnu državnu službu.

Naša zemlja još uvijek nije usvojila novi Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH za period 2018-2022. godine, a prethodna Strategija za reformu javne uprave donesena je još 2006. godine.

O reformi javne uprave se konstantno govori, ali se njoj ne pristupa strateški, niti su dosadašnji rezultati ohrabrujući, posebice oni u vezi sa izdvojenim finansijskim sredstvima koji su uglavnom donatorskog karaktera. Uspostava jasnog strateškog okvira koja se mora desiti u narednom periodu, ne znači samo usvajanje nove Strategije za reformu javne uprave na svim nivoima vlasti, već podrazumjeva usklađivanje politika sa strateškim ciljevima.To dalje znači predvidjeti realnu i detaljno obrazloženu provedbu i u svim ključnim oblastima donositi odluke u skladu sa strateškim principima.

Istraživač, Ulješa Vuković navodi da će u oblasti odgovornosti biti neophodno pristupiti izmjenama ili donošenju novog Zakona o slobodi pristupa informacijama, te da se ne smije dogoditi da novi prijedlog ili zakonske izmjene ne budu u skladu sa strateškim opredjeljnjima da se osiguraju veća transpretnost i odgovornost u radu.

Kako je rečeno na konferenciji, problematično je i odbijanje vlasti da se u reformske napore sadržajnije uključi civilno društvo čije su preporuke i nalazi od neprocjenjive važnosti i to posebno u okolnostima kada uprava i dalje ne pokazuje znakove profesionalnosti i političke nezavisnosti.

Iz U.G. Zašto ne? Na kraju navode da će vlast u BiH morati na svim razinama ozbiljno se posvetiti temi od koje zavisi i sam proces pristupanja EU.

Istraživanje je provelo UG “Zašto ne” u saradnji sa partnerima u zemljama regiona  – Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore, Centrom za istraživanje transparentnosti i odgovornosti (CRTA) iz Srbije, te Metamorphozis fondacijom iz Sjeverne Makedonije, a možete ga preuzeti na linku ispod:

Javna uprava: Reformski izazovi i trenutno stanje 

Poziv za online radionice radionice “Digitalna zaštita i sigurnost”

Udruženje građana i građanki “Zašto Ne” organizira edukacije na temu “Medijska pismenost” u sklopu regionalnog projekta...

Amra Hasanović

Poziv za project-based edukacijski program “Digitalna zaštita i sigurnost”

Udruženje građana i građanki “Zašto Ne” organizira edukacije na temu “Medijska pismenost” u sklopu regionalnog projekta koji je podržan od TechSoup Europe. Project-based edukacijski program...

Amra Hasanović

Monitoring Istinomjera: Vijeće ministara BiH ispunilo samo jedno obećanje za godinu dana mandata

Tokom prve godine svog mandata, Vijeće ministara BiH ispunilo je tek jedno od 198 obećanja partija koje su ga formirale, dok su provođene aktivnosti na ispunjavanju oko trećine datih obećanja. U...

Dalio Sijah