Okrugli sto: „Trenutno stanje procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine“

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH organizovala okrugli sto na temu „Trenutno stanje procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine“. Okrugli sto je održan 11. januara 2019. godine u prostorijama Delegacije EU u BiH. Na okruglom stolu su govorili: Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH, Cristian Dan Preda, član Evropskog parlamenta i stalni izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu, Nikola Lovrinović, poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH i predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PS BiH u mandatu 2014-2018, te Tijana Cvjetićanin ispred Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH.

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno je na otvaranju okruglog stola istakao da bez obzira na kompleksnost neke zemlje, svaka zemlja koja želi pristupiti Evropskoj uniji mora biti u stanju da koordinisano i koherentno sarađuje sa EU. Dodao je i da je vladavina prava ključno pitanje kojim će se Bosna i Hercegovina morati baviti u nastavku procesa EU integracija.

Na okruglom stolu razgovaralo se o Parlamentarnom odboru u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te je istaknuto da činjenica da Parlamentarni odbor ni nakon tri godine nije usvojio Poslovnik o radu predstavlja kršenje tog Sporazuma. Bez Poslovnika o radu, Parlamentarni odbor nije bio u mogućnosti da se sastaje i radi.

Još jedna od tema je bila koliko se čuje glas institucija Bosne i Hercegovine u Briselu. Kao problematično je navedeno to što Bosna i Hercegovina još uvijek nije imenovala Šefa misije pri Evropskoj uniji, a pritom EU ima najveću delegaciju u svijetu upravo u BiH. To je jedan od razloga zašto EU zvaničnici u Briselu ne mogu da ostvare adekvatnu komunikaciju sa bh. institucijama.

Razgovaralo se i o Rezoluciji Evropskog parlamenta o BiH, odnosno o činjenici da se ista neće naći na plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta zbog nefunkcionisanja Parlamentarnog odbora u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ključne poruke Rezolucije će biti da je u BiH prisutna sve veća politička podjela po etničkim linijama, da mora prestati glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca od strane zvaničnika, te da BiH mora da se odluči između prihvatanja uticaja stranih sila i partnerstva sa EU.

Uči i zabavi se – preuzmi novu Mislimetar aplikaciju

Nova interaktivna aplikacija za formalno i neformalno učenje potiče razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti...

Sofija Tovarovic

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema građanima/kama i društvu na osnovu četiri principa – transparentnost,...

Amina Izmirlić

Pokrenuta Koalicija za slobodu izražavanja i moderaciju sadržaja u Bosni i Hercegovini

Svečano pokretanje Koalicije za slobodu izražavanja i moderaciju sadržaja u Bosni i Hercegovini održano je 19. juna 2023. godine u prostorijama UN House u Sarajevu. Koalicija, osnovana u sklopu...

Danira Karović