Posljednji dan community boost_r kampa u Sarajevu

Nakon vrlo intenzivnog prvog dana community boost_r kamp u Sarajevu danas je nastavljen prezentacijama i radionicama na temu budžetske transparentnosti.  Pored toga jedna od glavnih tema drugog dana kampa će biti i upotreba baza sa otvorenim podacima, odnosno njihova vizualizacija i predstavljanje javnosti.

Community Boost_r Camp Day 1 142

Završno predavanje na community boost_r kampu će održati Samuel Lee, član finansijskog tima Svjetske banke koji se bavi kreiranjem finansijskih podataka ove institucije kako bi oni na što jednostavniji način bili predstavljeni široj publici koja je zainteresovana za njihovo korištenje. Predavanje je na programu u 15:20h.

Posljednjeg dana kampa učesnicima će se obratiti i Thomas Mesa, v.d. zamjenika ambasadora Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Mesa će govor održati na zatvaranju konferencije u 16:00h, a govorit će na engleskom jeziku.

Community boost_r inače je dio šireg projekta pod nazivom Community boost_r koji se bavi razvojem, omogućavanjem i promocijom novih tehnologija za aktivno uključivanje civilnog društva u inicijative koje se tiču odgovornog i transparentnog društva. Ovogodišnji kamp je i nastavak dešavanja kao što su Balkan Challenges i TechCamp koji je održan u Sarajevu u oktobru prošle godine, a koji su upravo u svom fokusu imali korištenje novih tehnologija za što veće uključivanje građana/ki u teme kao što su transparentnoszt i odgovornost. Balkan Chalenges je pomogao u razvoju novih aplikacija koje imaju za svrhu građansku participaciju širom regiona, dok je TechCamp prošle godine okupio veliki broj učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana, kao i uvodničara iz cijelog svijeta.

Community boost_r  kamp organizuju Fundacja TechSoup (TechSoup Europe) i UG „ Zašto ne“ (BiH) u saradanji sa organizacijama Dokukino (Serbia), IPKO Foundation (Kosovo) i zahvaljujući podršci Fondacije Charles Stewart Mott, National Endowment for Democracy-a, Balkan Trust for Democracy-a i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu komunikacijske strategije za regionalnu SEE Check mrežu

SEE Check mreža sastoji se od šest organizacija za provjeru činjenica iz pet zemalja jugoistočne Evrope, koje se fokusiraju na identifikaciju i razotkrivanje dezinformacija i promoviranje medijske...

Sofija Tovarovic