Idi na sadržaj

Regionalna konferencija POINT 2.1 “Odgovornost vlasti, civilno društvo i nove tehnologije”

Alisa Karović

point 2-1U subotu, 23.11.2013. godine Friedrich Ebert Fondacija je, u saradnji sa UG Zašto Ne u prostorijama CIPS-a (Kampus Univerziteta u Sarajevu) održala regionalnu konferenciju pod nazivom „Odgovornost vlasti, civilno društvo i nove tehnologije – POINT 2.1“.

Ova konferencija se održala kao dodatak godišnjoj konferenciji “POINT“, koju UG Zašto ne realizuje već dvije godine sa ciljem razmjene iskustava civilnog društva u kontekstu korištenja novih tehnologija u svom radu na demokratizaciji društva, promociji odgovornosti i transparentnosti vlasti i građanskog aktivizma.

U sklopu konferencije održane su tri panel diskusije koje su se ticale slijedećih oblasti:

– Javne kampanje za uključivanje građana
– Javne kampanje za nadzor vlasti i izbora
– Otvorena vlast u regionu

Prvi panel u sklopu POINT 2.1 konferencije se ticao javnih kampanja za uključivanje građana. Za ovu temu smo se odlučili jer smatramo da je najveći problem demokratije u 21. vijeku jaz koji postoji između donosioca odluka i onih na koje te odluke direktno utiču, tako da je najvažniji zadatak civilnog društva i aktivista da pokušaju ovo promijeniti. Motivirati građane i građanke za učešće, osnažiti ih i pokazati im snagu koju imaju, objasniti donosiocima odluka kako je to jedini, ali ujedno i najbolji i najkorisniji put i za njih, te napraviti funkcionalne i održive mehanizme  za ovu interakciju su zadaci koje nije lako ostvariti. Ali u konačnici, građanin i građanka koji su javni, uključeni i glasni su jedini način za bolja, efikasnija i zdravija društva.

Panel "Javne kampanje za uključivanje građana"
Panel “Javne kampanje za uključivanje građana”

Jedan od panelista na prvoj diskusiji je bio Damir Dajanović iz OP Revolt koji je predstavio projekat E-demokratija u lokalnim zajednicama u BiH, kao i portal e-Vlada koji je u izgradnji. U BiH je generalni odziv birača na zadnjim lokalnim izborima bio izrazito nizak, a pogotovo među mlađom populacijom (35-40 % ). Dajanović smatra da je jedan od osnovnih razloga za tako nizak odaziv na izbore uvjerenje građana i građanki da političari jednostavno ne brinu o javnom mnijenju i potrebama građana/ki.

Veliki broj građana/ki su obeshrabreni da sudjeluju u političkom životu, zbog komplicirane procedure podnošenja ideja za poboljšanje rada opštinskih vijeća i gradonačelnika . Općine u Bosni i Hercegovini nemaju dobru web prisutnost , a to je razlog zašto je vrlo teško za građane/ke, posebno mlade koji provode većinu vremena „online“  da aktivno sudjeluju u vlasti.  Ovo su neki od razloga koji su motivisali ekipu iz REVOLT-a da pokrenu priču oko web stranice, putem koje ljudi mogu podnijeti svoje ideje lokalnim vlastima što bi donijelo dobrobit i jednoj i drugoj strani.

Druga prezentacija primjera dobre prakse javnih kampanja koje su uključile građane/ke je kampanja/građanska peticija „Kec iz vladanja“ koju je sprovela ekipa Istinomera iz organizacije CRTA iz Srbije, a okupljenima u Sarajevu se ispred ove organizacije na ovu temu obratio Siniša Dedeić. Istinomer se već godinama zalaže da koncept odgovornosti postane jedan od kriterijuma za mjerenje rada političara. Nakon skandala “Mala matura” Istinomer  je, pokrenuo peticiju “Kec iz vladanja” za smjenu ministra Žarka Obradovića jer je propustio šansu da prihvati odgovornost i time zaštiti institucije i državu. Za nekoliko dana 15 hiljada građana podržalo je ovu inicijativu.

panel 2
Panel “Javne kampanje za nadzor vlasti i izbora”

Damir Banović iz Centra za političke studije je prezentirao rad Koalicije Jednakost iz Bosne i Hercegovine, koja sprovodi kampanju „Budi građanin/ka – Za BiH bez diskriminacije“  koja je uključila foto podršku velikog broja građana i građanki i javnih ličnosti koji su se usprotivili ustavnoj diskriminaciji u BiH koja počiva na etničkom principu.

do my essay

Kampanja i web stranica “Popis monitor” koju je prezentirao Boris Brkan iz UG Zašto ne je pokrenuta zbog nedostatka adekvatne informativne kampanje nadležnih državnih i entitetskih institucija, koje su se već uveliko trebale aktivno baviti Popisom 2013. Putem ove web stranice svaki/a građanin/ka u BiH se mogla informirati o popisu, a također je bilo omogućeno jednostavno prijavljivanje nepravilnosti na popisu, kršenje procedure od strane popisivača/ica, kao i sve eventualne zloupotrebe.

Druga tema koju smo obrađivali tokom POINT 2.1 konferencije su „Javne kampanje za nadzor vlasti i izbora“, a govornici na ovom panelu su bili Dalio Sijah iz UG Zašto ne i Filip Stojanovski iz makedonske organizacije Metamorphosis koji su nam prenijeli iskustva Istinomjera iz ove dvije države.

Istinomjer (BHS / MK) je online platforma koja se koja u svom fokusu ima promociju odgovornosti političkih partija koje participiraju u izvršnoj vlasti, kao i nosioca javnih funkcija. Prvi i osnovni alat kojim se projekat koristi je portal Istinomjer, koji se bavi analizom i ocjenjivanjem političke odgovornosti, te informiranjem građana/ki o rezultatima ovih analiza. Istinomjer “mjeri” izjave nosioca javnih funkcija u smislu njihove dosljednosti, istinitosti i ispunjenosti obećanja koja daju u svojim javnim istupima. Pored toga, Istinomjer prati ispunjenje predizbornih obećanja iz izbornih programa političkih partija koje su dobile mandat da obnašaju vlast na lokalnom, entitetskim i državnom nivou.

Dario Jovanović iz organizacije Centri Civilnih inicijativa predstavio je projekat Virtuelni parlament koji omogućava svim parlamentarcima da kroz svoj virtualni ured pokažu spremnost da direktno komuniciraju s građanima, dok građani imaju precizan uvid u rad poslanika putem 16 skupštinskih sala i 600 virtualnih kancelarija, a što doprinosi unapređenju komunikacije građana i parlamentaraca.

Uticati na rad vlasti, kao i ocjenjivanje njihovog rada, nije moguće bez adekvatnih informacija o svim mogućim aspektima rada institucija. Otvorenost vlada je, u kontekstu sve većih globalnih zahtjeva za poboljšanjem demokratije na svijetu, postala osnovni faktor za evaluaciju koliki je potencijal demokratije u nekom društvu, tako da je treća panel diskusija bila posvećena temi otvorenosti vlasti u regionu, a učesnici ovog panela su bili Larisa Ranković iz organizacije Crta (Srbija), Zlatko Dimitrovski iz organizacije MOST (Makedonija) Bojan Stančević iz Transparency Int (BiH).

point
Panel “Otvorena vlast u regionu”

Konferencija POINT 2.1 je omogućila predstavnicima civilnog društva iz BiH i iz regiona da razmijene iskustva u pogledu korištenja novih tehnologija s ciljem povećanja odgovornosti nosioca javnih funkcija. Pored toga se ukazalo na važnost transparentnosti tokom odlučivanja i donošenja novih zakona, te se u tom pogledu ukazalo na portale, koji mogu biti od velike koristi stanovništvu. Sažetak konferencije je bio da se u regionu dosta uradilo na korištenju novih tehnologija za stvaranje odgovornije vlasti, ali da ovakve razmjene iskustava uvijek mogu da poluče novim saznanjima, koja se mogu primijeniti u pojedinim državama.