Sastanak na temu “Otvorena vlast i javno trošenje” u Moldaviji

Oko 50 predstavnika/ca OGP zajednice, općinskih vlada i implementatora digitalnih javnih nabavki sa područja Zapadnog Balkana i Srednje Europe okupilo se u Moldaviji  22. oktobra 2018. godine u sklopu sastanka na temu “Otvorena vlast i javno trošenje” sa ciljem da istraže i rasprave mogućnosti poboljšanja procesa javne potrošnje.

Pokret za otvorenu vlast kreira prostor za revoluciju u načinu rada vlada diljem svijeta, stvarajući prostor za aktivno sudjelovanje građana/ki te povećanje učinkovitosti vlada.

Otvoreno ugovaranje javnih nabavki je glavni primjer transformativne prirode koji su inicijative za otvorenost vlasti sprovele do sada. Prozorro iz Ukrajine je website gdje je otvoreno ugovaranje javnih nabavki po prvi put sprovedeno, a sada MTender iz Moldavije pokušava dosegnuti novu razinu kroz upošljavanje organizacija civilnog sektora koje će pomagati u sprovođenu end-to-end principa u digitalnim javnim nabavkama. Otvorenost vlasti postavljena je u središte sistema javnih nabavki kako bi se angažirali građani/ke i kompanije u identificiranju i rješavanju problema javnih nabavki,” izjavila je Eliza Niewiadomska, Viša savjetnica pri Europskoj banci za obnovu i razvoj.

Oko 35 vlada širom svijeta trenutno implementira Otvoreno ugovaranje javnih nabavki kao način za stvaranje pristupa informacijama o javnim nabavkama kao i uključivanje svih sudionika kako bi javne nabavke bile učinkovitije i transparentnije. Lokalne vlasti i veći gradovi isto tako sve više razumiju potencijal ove ideje. Polovina navedenih vlada također implementira poseban standard prilikom objave podataka, to je tzv. Open data standard koji je ključ za otvaranje i korištenje javnih podataka što u konačnici sve procese čini radikalno transparentnijim, snižava barijere konkurencije i služi za borbu protiv korupcije na svim nivoima.

Sastanak je organizovan od strane UNDP-a, Open Contracting Partnership inicijative, Europske banke za obnovu i razvoj kao i Svjetske trgovinske organizacije sa ciljem da opštinskim čelnicima kao i ostalim relevantnimi sudionicima iz regije predstave filozofiju Otvorene vlasti i otvorenog ugovaranja javnih nabavki.

Naša kolegica Aida Ajanović je učestvovala u ovom događaju, o kojem možete saznati više na ovom linku.

Uživo: Praćenje dezinformacija tokom pandemije COVID-19

Ekipe "Raskrinkavanja" i "Istinomjera" svakodnevno prate i provjeravaju informacije koje se pojavljuju u medijima, na...

Admin

Od 425 kandidata za čelnike/ce opština i gradova, žena tek 29

Pitanje položaja žena u Bosni i Hercegovini, koje se pored ostalog ogleda i kroz njihovu nisku participaciju i uticaj u političkim procesima, sasvim sigurno bit će izazov sa kojim će se naše društvo...

Amina Izmirlić

Izbori u Mostaru: Ko će nakon 16 godina naslijediti Ljubu Bešlića?

Kad je Centralna izborna komisija (CIK) BiH raspisala izbore za Gradsko vijeće Grada Mostara 20. decembra ove godine, tek tada su građani Mostara mogli da povjeruju da će se izbori uistinu i održati...

Danira Karović