TV Istinomjer: Stranci su navikli da ih lažemo

Fullscreen capture 3.3.2014 141310Nakon što Dom naroda PSBiH ni sa zakašnjenjem nije usvojio izmjene Krivičnog zakona BiH, naša zemlja bi uskoro mogla biti stavljena na crnu listu Odbora eksperata Vijeća Europe za borbu protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, Moneyvala. Usvajanje ovih izmjena zajedno sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je ipak usvojen 6. juna, obaveza je koju je BiH ispuniti do 1. juna ove godine. Kako se to nije desilo, naša zemlja je suočena sa prijetnjom da se nađe na crnoj listi ovog odbora, što bi uveliko otežalo finansijske transakcije sa inostranstvom.

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

U okviru regionalnog projekta Indeks otvorenosti, u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih...

Danira Karović

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT conference started as a partnership of regional organizations and individuals from the...

Sofija Tovarovic

Interna obuka o provjeri činjenica za medije u BiH

U kontekstu brze digitalne transformacije i procvata informacijskog haosa, kojeg karakterišu pad predanosti profesionalnim novinarskim standardima, rast dezinformacija i očit pad povjerenja civilnog...

Sofija Tovarovic