Idi na sadržaj

Na provedbu brojnih odluka stranih i domaćih sudova još se čeka, kao i na izdvajanje finansijskih sredstava za lokalne izbore 2020. godine

Danira Karović

Novo istraživanje o usklađenosti propisa i postojećeg institucionalnog okvira BiH,  koje je provelo U.G. “Zašto ne”,  pokazuje da BiH i dalje nije riješila najbitnije probleme kada je u pitanju izborna legislativa. 

S tim u vezi, presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, „Sejdić i Finci protiv BiH“, zatim “Pilav protiv BiH“, “Zornić protiv BiH“ kao i presuda “Šlaka protiv BiH” još uvijek nisu implementirane, a nije provedena ni od Odluka Ustavnog suda BiH po zahtjevu Bože Ljubića o usklađenosti Izbornog zakona BiH sa Ustavom BiH. 

Također, niti jedna od sedam prioritetnih, ali ni 15 ostalih preporuka OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) iz Završnog izvještaja do danas nije usvojena.

Pored navedenog, nadležne institucije  još uvijek nisu provele ni  prvi od 14 prioriteta iz Mišljenja EK o zahtjevu za članstvo BiH u EU koji nalaže BiH  da osigura provođenje izbora u skladu s evropskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, te osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru.

Odlaganje termina održavanja Lokalnih izbora 2020

U 2020. godini u kojoj je planirano održavanje Lokalnih izbora, preporuka OIDHR-a ne samo da nije sprovedena,  već nadležne institucije nisu u zakonski predviđenom roku od 15 dana nakon raspisivanja samih izbora osiguravale ni finansijska sredstva za provođenje izbornog procesa. 

Kako to Izborni zakon BiH nalaže, CIK je 7. 5. 2020. godine raspisao izbore za 04. oktobar 2020 godine, međutim kako finansijska sredstva nisu osigurana u zakonskom roku, donešena je nova odluka  kojom su izbori pomjereni na 15. novembra 2020. godine.

Nekoliko dana kasnije, SNSD je uputio Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitost navedene odluke o odgađanju izbora za novembar. 

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu “Baralija protiv Bosne i Hercegovine”

U predmetu Irma Baralija protiv Bosne i Hercegovine, 29. 10. 2019. godine Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu u korist apelantice, jer se  “predmetni slučaj ticao pravne praznine koja je onemogućila podnositeljici predstavke, lokalnoj političarki koja živi u Mostaru, da glasa i bude birana na lokalnim izborima”.

Imajući u vidu “veliki broj potencijalnih podnositelja predstavke i hitnu potrebu da se okonča trenutna situacija” Evropski sud za ljudska prava Strazburu zaključio je da tužena država mora izmijeniti Izborni zakon najkasnije u roku od šest mjeseci od kad ova presuda postane konačna, da bi omogućila održavanje lokalnih izbora u Mostaru, te da ukoliko tužena država propusti to učiniti, Ustavni sud BiH ima ovlaštenje da sam uspostavi privremeno rješenje. Upravo ovaj dio presude daje za pravo građanima Mostara da se nadaju da će, ukoliko zakonodavac ne provede presudu, Ustavni sud BiH to učiniti te time konačno stvoriti uslove za održavanje lokalnih izbora u Mostaru. 

Istraživanje je provelo UG “Zašto ne” u saradnji sa partnerima u zemljama regiona  – Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore, Centrom za istraživanje transparentnosti i odgovornosti (CRTA) iz Srbije, te Metamorphozis fondacijom iz Sjeverne Makedonije, a možete ga preuzeti na linku ispod:

Izbori u BiH